Đất Xanh Service (DXS) lỗ kỷ lục quý IV/2022, mức lỗ đậm nhất từ khi lên sàn

Linh Anh

Lũy kế cả năm 2022, công ty mang về doanh thu 4.096 tỷ đồng, giảm 5% so với năm 2021; lợi nhuận sau thuế đạt 535 tỷ đồng, giảm 39%.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý IV/2022, doanh thu thuần của CTCP Dịch vụ Bất động sản Đất Xanh (Đất Xanh Service, mã: DXS) đạt 884 tỷ đồng, giảm 32% so với cùng kỳ năm trước.

Dù DXS có thêm 11 tỷ đồng doanh thu tài chính và 7 tỷ đồng lợi nhuận khác nhưng là quá ít so với mức chi phí lớn của doanh nghiệp. Cụ thể, chi phí tài chính tăng gấp đôi lên 55 tỷ đồng; chi phí bán hàng 243 tỷ đồng; chi phí quản lý 216 tỷ đồng.

Kết quả là DXS báo lỗ trước thuế 136 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ lãi 47 tỷ đồng. Đây là quý lỗ đậm nhất của công ty kể từ khi lên sàn.

Theo báo cáo giải trình từ phía công ty, việc DXS lỗ nặng trong quý IV/2022 so với cùng kỳ 2021 là do tình hình khó khăn chung của thị trường ảnh hưởng đến lĩnh vực bất động sản khiến doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ sụt giảm.

Đất Xanh Service (DXS) lỗ kỷ lục quý IV/2022, mức lỗ đậm nhất từ khi lên sàn - Ảnh 1

Lũy kế cả năm 2022, công ty mang về doanh thu 4.096 tỷ đồng, giảm 5% so với năm 2021; lợi nhuận sau thuế đạt 535 tỷ đồng, giảm 39%.

Đáng chú ý, doanh thu hoạt động tài chính trong năm chỉ đạt 48 tỷ đồng, trong khi chi phí lên tới 141 tỷ đồng. Bên cạnh đó, chi phí bán hàng tăng 38% đạt 955 tỷ đồng, còn chi phí quản lý lại giảm không đáng kể, neo ở mức 644 tỷ đồng.

Kết quả, DXS chỉ ghi nhận lợi nhuận sau thuế 535 tỷ đồng, giảm 39% so với năm trước. Với kết quả này, công ty mới chỉ hoàn thành 48% mục tiêu doanh thu và 25% mục tiêu lợi nhuận. 

Tại thời điểm cuối năm 2022, tổng tài sản của Đất Xanh Service là 16.512 tỷ đồng, tăng hơn 1.000 tỷ đồng so với đầu năm. Khoản tiền mặt giảm mạnh từ hơn 1.600 tỷ đồng xuống 492 tỷ đồng. Khoản tăng mạnh là hàng tồn kho (tăng gấp 2), từ gần 2.000 tỷ đồng lên hơn 4.000 tỷ đồng.

Các khoản phải thu ngắn hạn đã tăng thêm 1% trong năm qua, đạt 10.666 tỷ đồng. Như vậy, các khoản phải thu và hàng tồn kho đạt 14.830 tỷ đồng, chiếm tới 90% tổng tài sản.

Nợ phải trả chiếm 8.222 tỷ đồng, tăng gần 1.000 tỷ đồng so với đầu năm. Trong đó, vay nợ chiếm hơn 2.000 tỷ đồng. Khoản vay ngắn hạn tăng hơn 300 tỷ đồng lên 1.375 tỷ đồng và vay dài hạn tăng từ 97 tỷ đồng lên 942 tỷ đồng.

Tin Cùng Chuyên Mục