Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo đề nghị HoSE đưa cổ phiếu ITA ra khỏi diện cảnh báo

An Chi

Ngày 07/06, CTCP Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo (mã CK: ITA) đã gửi Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM (HoSE) công văn báo cáo khắc phục tình trạng chứng khoán bị cảnh báo và đề nghị đưa chứng khoán ITA ra khỏi diện cảnh báo.

Công ty cho biết tính đến thời điểm hiện tại, ITA đã công bố thông tin và khắc phục hết nguyên nhân đưa chứng khoán ITA bị cảnh báo theo yêu cầu của HoSE.

Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo đề nghị HoSE đưa cổ phiếu ITA ra khỏi diện cảnh báo - Ảnh 1

Việc tiếp tục kéo dài quyết định đưa cổ phiếu ITA vào diện cảnh báo đã gây thiệt hại nặng nề cho Công ty, cổ đông, nhà đầu tư trong và ngoài nước. ITA đề nghị HoSE ban hành quyết định đưa cổ phiếu ra khỏi diện cảnh báo theo quy định.

Trước đó, HoSE quyết định đưa cổ phiếu ITA vào diện cảnh báo từ ngày 06/09/2022 do vi phạm quy định công bố thông tin trên 4 lần trong vòng 1 năm.

Đầu tháng 3/2023, HoSE tiếp tục giữ ITA ở diện cảnh báo vì chưa khắc phục hết các nguyên nhân đưa vào diện cảnh báo và tiếp tục vi phạm công bố thông tin trong 6 tháng kể từ ngày bị cảnh báo.

Trước đó vào tháng 4/2023, ITA tiếp tục bị HoSE ra quyết định đưa vào diện cảnh báo vì BCTC kiểm toán năm 2022 của Công ty có ý kiến kiểm toán ngoại trừ. Cụ thể, đơn vị kiểm toán là Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế hoạch và Kiểm toán phía Nam (AASCS) đưa ý kiến ngoại trừ vì ITA đã thay đổi một số chỉ tiêu BCTC năm 2021, đồng thời các số liệu còn lại không điều chỉnh được kiểm toán bởi đơn vị khác là Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.

Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo đề nghị HoSE đưa cổ phiếu ITA ra khỏi diện cảnh báo - Ảnh 2

Theo đó, ITA đã đưa ra biện pháp khắc phục là ý kiến kiểm toán kế tiếp tại BCTC soát xét bán niên 2023 sẽ là ý kiến chấp nhận toàn phần, đồng thời đề nghị HoSE đưa cổ phiếu ITA ra khỏi diện cảnh báo để tránh gây thiệt hại nặng nề đến tài chính và kết quả kinh doanh của ITA, ảnh hưởng đến cổ đông, nhà đầu tư trong và ngoài nước.

BCTC kiểm toán năm 2022, doanh thu thuần của ITA điều chỉnh tăng nhẹ từ mức âm 1.576 tỷ đồng trên báo cáo tự lập, lên mức âm 1.545 tỷ đồng. Lợi nhuận trước thuế hợp nhất tăng 1% lên mức âm 215 tỷ đồng. Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế hợp nhất lại giảm 81 tỷ (tương đương 46%) so với báo cáo tự lập, xuống mức âm 258 tỷ đồng.

Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo đề nghị HoSE đưa cổ phiếu ITA ra khỏi diện cảnh báo - Ảnh 3

Theo giải trình từ phía công ty, ITA cho biết phần lỗ tăng thêm là do ghi nhận giảm gần 10 tỷ đồng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành nhưng bị điều chỉnh tăng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại từ mức âm 91 tỷ đồng trên báo cáo tự lập lên 2,1 tỷ đồng.

Đáng chú ý, ITA còn bị kiểm toán thực hiện điều chỉnh hồi tố làm giảm lợi nhuận trước và sau thuế năm 2021 lần lượt về mức âm 340 tỷ và âm 404 tỷ đồng. Con số này trước hồi tố lần lượt là 329 tỷ và 265 tỷ đồng, tương ứng mức giảm lên đến 669 tỷ đồng. Với kết quả này, ITA đã chính thức lỗ nặng 2 năm liên tiếp.

Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo đề nghị HoSE đưa cổ phiếu ITA ra khỏi diện cảnh báo - Ảnh 4

Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối luỹ kế đến cuối năm 2022 cũng theo đó giảm mạnh từ 1.126 tỷ đồng trên báo cáo tự lập về còn 366 tỷ đồng sau kiểm toán. Vốn chủ sở hữu cũng theo đó giảm từ 10.861 tỷ đồng xuống dưới 10.100 tỷ đồng. Thời điểm 31/12/2022, tổng tài sản của ITA ở mức 12.221 tỷ đồng trong đó tiền mặt và tương đương chỉ còn vỏn vẹn 17,5 tỷ đồng.

Ngoài ra, kiểm toán còn nhấn mạnh đến nhiều vấn đề trên BCTC kiểm toán năm 2022 của ITA liên quan đến thuyết minh các khoản mục như nợ tiềm tàng, đầu tư góp vốn vào đơn vị khác, quyết định của Toà án và thông tin về hoạt động liên tục…

Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo đề nghị HoSE đưa cổ phiếu ITA ra khỏi diện cảnh báo - Ảnh 5

Tin Cùng Chuyên Mục