Đầu tư và Xây dựng Bình Dương (ACC) phải nộp hơn 3 tỷ đồng tiền thuế nộp bổ sung và phạt chậm nộp

Thành Trung

Lý do nộp bổ sung và bị phạt là do ACC kê khai chưa đầy đủ dẫn đến thiếu số tiền thuế phải nộp.

Vừa qua, Đầu tư và Xây dựng Bình Dương (ACC) cho biết, ACC đã nhận được Quyết định số 2225/QĐ-CTBDU ngày 21/6/2024 của Cục thuế tỉnh Bình Dương về việc nộp bổ sung thuế giá trị gia tăng/thuế thu nhập doanh nghiệp và phạt chậm nộp thuế cho kỳ thuế năm 2021 - 2022 với số tiền hơn 3,11 tỷ đồng.

Nguyên nhân là do ACC kê khai chưa đầy đủ dẫn đến thiếu số tiền thuế phải nộp theo quy định tại Khoản 1, Điều 16 Nghị định 125/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn.

Xét về hoạt động kinh doanh, kết thúc Quý I/2024, ACC ghi nhận doanh thu đạt 111,37 tỷ đồng (giảm 1,2% so với cùng kỳ) và lợi nhuận sau thuế đạt 10,31 tỷ đồng (tăng nhẹ 3,8% so với thực hiện trong Quý I/2023).

Trong kỳ, tổng nợ phải trả giảm 2% xuống còn 1.043 tỷ đồng. Trong đó, nợ ngắn hạn chiếm 84% tổng nợ phải trả. Đáng chú ý, ACC ghi nhận số tiền hơn 2,3 tỷ đồng dùng để nộp thuế và các khoản phải nộp Nhà nước, trong khi cùng kỳ năm trước ACC ghi nhận khoản chi này hơn 6,7 tỷ đồng.

Trong năm 2024, ACC đặt kế hoạch tổng doanh thu 1.104,87 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 111,1 tỷ đồng. Như vậy, kết thúc quý đầu năm 2024 với lãi chỉ 10,31 tỷ đồng, ACC mới hoàn thành 9,3% so với kế hoạch năm.

Tin Cùng Chuyên Mục