Đẩy mạnh nghiên cứu tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng

Minh Hữu

Tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng chiều dài 380 km, có điểm đầu tại ga Lào Cai, điểm cuối tại cảng Lạch Huyện (Hải Phòng).

Nghiên cứu tuyến đường sắt từ Lào Cai nối với cảng biển ở Hải Phòng.
Nghiên cứu tuyến đường sắt từ Lào Cai nối với cảng biển ở Hải Phòng.

Ông Nguyễn Văn Thắng, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải (GTVT) vừa ký quyết định về việc giao nhiệm vụ cho Ban quản lý dự án (PMU) Đường sắt, đơn vị thuộc Bộ này tổ chức lập Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án đầu tư xây dựng tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng.

Việc nghiên cứu đầu tư dự án này nhằm mục tiêu bảo đảm kết nối liên thông với mạng lưới đường sắt trong nước và quốc tế, trung chuyển thuận tiện với các phương thức vận tải khác; có vai trò là một trong các trục giao thông chính trên hành lang kinh tế Đông - Tây của khu vực phía Bắc, đáp ứng nhu cầu vận tải với chất lượng cao, nhanh chóng, thuận tiện và an toàn.

Kinh phí lập Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi sẽ được bố trí theo nhiệm vụ, dự toán được duyệt và kế hoạch vốn chuẩn bị đầu tư hàng năm. Thời gian thực hiện lập Báo cáo là từ này đến năm 2025.

Bộ GTVT giao PMU Đường sắt chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan để triển khai lập Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng và tổ chức lựa chọn tư vấn theo quy định hiện hành.

Theo Quy hoạch mạng lưới đường sắt thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng có chiều dài 380 km, khổ đường 1.435 mm, với điểm đầu tại ga Lào Cai, điểm cuối tại cảng Lạch Huyện - Hải Phòng.

Việc lập Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi sẽ giúp các cơ quan chức năng làm rõ thêm chi phí đầu tư, tính khả thi tài chính và tác động của tuyến đường sắt trước khi quyết định triển khai các bước tiếp theo.

Tin Cùng Chuyên Mục