Đề xuất kéo dài thời gian giảm phí, lệ phí thêm 6 tháng

Giang Phạm

Bộ Tài Chính xin ý kiến Thủ tướng được tiếp tục áp dụng mức giảm phí, lệ phí đến hết ngày 30/6/2021.

Theo văn bản vừa báo cáo Thủ tướng Chính phủ và xin ý kiến các bộ, ngành, Bộ Tài chính đề xuất gia hạn thêm 6 tháng đối với các khoản phí, lệ phí đã được điều chỉnh giảm tại thông tư 21 trong năm 2020. Thời gian gia hạn được xem xét đến hết ngày 30/6/2021.

Đề xuất trên được đưa ra nhằm tiếp tục hỗ trợ doanh nghiệp và người dân chịu ảnh hưởng của dịch Covid-19, bởi dịch vẫn diễn biến rất phức tạp.

Trước đó, trong năm 2020, thực hiện chủ trương hỗ trợ, giảm khó khăn cho doanh nghiệp, người dân, Bộ Tài chính đã phối hợp với bộ, cơ quan ngang bộ rà soát, ban hành 21 thông tư điều chỉnh giảm phí, lệ phí với nhiều lĩnh vực. Nổi bật trong số đó là miễn lệ phí môn bài đối với nhiều đối tượng; miễn lệ phí năm đầu đối với doanh nghiệp, hộ gia đình, cá nhân, nhóm cá nhân thành lập mới; giảm 50% lệ phí trước bạ đối với ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước từ ngày 29/6 đến hết ngày 31/12/2020.

Các thông tư này sẽ hết hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/1/2021. Tổng số phí, lệ phí ước hỗ trợ cho người dân, doanh nghiệp là khoảng 1.000 tỷ đồng.

Ngoài ra, Bộ Tài chính cũng vừa vừa có công văn lấy ý kiến về việc duy trì mức giảm thuế bảo vệ môi trường đối với nhiên liệu bay là 2.100 đồng/lít đến hết ngày 31/12/2021 (giảm 30% so với quy định).

Tin Cùng Chuyên Mục