Deaura công bố thay đổi thương hiệu doanh nghiệp

09:24 14/03/2018


Nhằm phù hợp với chiến lược phát triển và đầu tư kinh doanh trong giai đoạn mới, từ tháng 3.2018 Công ty TNHH Deaura đã chính thức được đổi tên thành Công ty TNHH Venesa.
BÌNH LUẬN

loading