Đến năm 2020 Nhà nước chỉ nắm 100% vốn điều lệ tại 103 doanh nghiệp

Bình Nguyễn

12:27 11/09/2019


Báo cáo tại Hội nghị cho thấy, về cổ phần hóa DNNN, đến hết năm 2017, cả nước còn 583 DN do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ.

Xử lý các vướng mắc về đất đai làm chậm tiến độ cổ phần hóa DNNN

Xử lý các vướng mắc về đất đai làm chậm tiến độ cổ phần hóa DNNN

Từ năm 2016 đến nay, mặc dù công tác cổ phần hóa, thoái vốn đã có nhiều thay đổi tích cực về chất nhưng tiến độ vẫn rất chậm. Xem thêm
BÌNH LUẬN

loading