Đến năm 2030, Bắc Giang sẽ có thêm 29 khu công nghiệp

Giang Phạm

UBND tỉnh Bắc Giang cũng phấn đấu nâng tổng số cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh lên con số 66 vào năm 2030, với tổng diện tích 3.209 ha.

Tỉnh sẽ lập mới 23 khu công nghiệp, mở rộng 5 khu công nghiệp, sáp nhập 6 cụm công nghiệp vào Khu công nghiệp với tổng diện tích 6.518 ha, nâng tổng số khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh vào năm 2030 là 29 Khu công nghiệp, tổng diện tích 7.840 ha.

Đây là mục tiêu mà Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bắc Giang vừa đưa ra tại Nghị quyết về phát triển công nghiệp tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2021 - 2030. 

Bên cạnh đó, tỉnh cũng dự định thành lập 29 cụm công nghiệp mới, mở rộng 3 cụm công nghiệp với tổng diện tích 1.853 ha; đưa khỏi quy hoạch 9 cụm công nghiệp với diện tích 372,6 ha.

Dự kiến đến cuối năm 2025, tỉnh có thêm ít nhất 5 khu công nghiệp, 9 cụm công nghiệp có hạ tầng đồng bộ đưa vào sử dụng để thu hút các dự án đầu tư công nghệ hiện đại. Đến năm 2030, tổng số cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh sẽ là 66, với tổng diện tích 3.209 ha. 

Về tốc độ phát triển, tỉnh phấn đấu tốc độ tăng trưởng GRDP ngành công nghiệp bình quân đạt khoảng 19%/năm; đóng góp trong cơ cấu GRDP tỉnh tăng từ 49,7% năm 2020 lên 60% năm 2030.

Tốc độ tăng trưởng giá trị công nghiệp bình quân đến năm 2030 đạt khoảng 26%/năm; đến năm 2030, giá trị sản xuất công nghiệp đạt khoảng 2,2 triệu tỷ đồng.

Bên cạnh đó, huy động vốn đầu tư phát triển trong lĩnh vực công nghiệp giai đoạn 2021 - 2030 mục tiêu đạt khoảng 855.000 tỷ đồng.

Tin Cùng Chuyên Mục