ĐHCĐ Sacombank: Tổ chức ĐHCĐ bỏ phiếu trực tuyến chỉ trong thời gian 4 phút, cổ đông gay gắt chuyện chưa chia cổ tức

Phong Vân

Theo chủ tịch Dương Công Minh việc chia cổ tức sẽ được dứt điểm giải quyết vào cuối năm 2023.

Sáng nay ngày 25/4/2023, Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank - mã chứng khoán STB) tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2022 tại TP. Hồ Chí Minh.

Chủ tịch Dương Công Minh phát biểu tại ĐHCĐ Sacombank năm 2022.
Chủ tịch Dương Công Minh phát biểu tại ĐHCĐ Sacombank năm 2022.

Theo ghi nhận của Doanhnhan.vn, tại thời điểm 8h40p (khai mạc đại hội) đã có 919 cổ đông và người ủy quyền tham dự, dại diện cho hơn 1 tỷ cổ phần ứng với hơn 57% lượng cổ phần có quyền biểu quyết của ngân hàng, đủ túc số để tiến hành đại hội cổ đông.

Năm nay cũng là năm đầu tiên ngân hàng áp dụng phương thức họp song song online với offline và bầu cử thông qua kênh trực tuyến. Các cổ đông sẽ có 4 phút để bỏ phiếu qua smartphone, tuy nhiên do chất lượng đường truyền mạng chưa tốt nên có rất nhiều cổ đông chưa thể thực hiện quyền bỏ phiếu theo đúng thời gian quy định này.

Theo tờ trình về nội dung biểu quyết trong ĐHCĐ bao gồm: Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022 và kế hoạch năm 2023; Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022; Sửa đổi bổ sung điều lệ của ngân hàng…

Chủ tịch HĐQT Dương Công Minh cho biết, năm 2022 là một năm đầy biến động của nền kinh tế thế giới với nhiều vấn đề như bất ổn chính trị, lạm phát, và lãi suất tăng cao. Tuy nhiên các cơ quan điều hành đã chủ động, linh hoạt và có những chủ trương hỗ trợ cho nền kinh tế nói chung và ngành ngân hàng nói riêng. Trên cơ sở đó, Sacombank đã triển khai mạnh mẽ các giải pháp kinh doanh, thúc đẩy chuyển đổi số tạo sự phát triển đột phá và đạt được kết quả khá toàn diện.

Ghi nhận thực tế trong năm 2022, lợi nhuận trước thuế của Sacombank là 6.339 tỷ đồng, tăng 44,1% so với năm trước, đạt 120% kế hoạch. Lợi nhuận trước trích lập đề án đạt 19.940 tỷ đồng, tăng 57,5%.

Tổng tài sản của ngân hàng đạt hơn 591,9 nghìn tỷ, tăng 13,6% so với cùng kỳ năm ngoái và đạt 103% kế hoạch đề ra. Trong đó, dư nợ tín dụng đạt hơn 438,7 nghìn tỷ đồng, tăng 13%, theo đúng hạn mức được phân bổ, chiếm 3,6% thị phần tín dụng toàn ngành.Tỷ lệ nợ xấu được kiểm soát ở mức 0,93%, giảm 0,55% so với đầu năm.

Với nguồn vốn, Sacombank đã huy động 519,1 nghìn tỷ, tăng 11,8%, đạt 101% kế hoạch, đảm bảo ổn định thanh khoản và quản trị lãi suất hiệu quả trước nhiều biến động thị trường.

Tuy nhiên do vẫn chưa thể tái cơ cấu xong nên Sacombank vẫn chưa thể chia cho cổ đông.

Về định hướng kinh doanh năm 2023, Sacombank đặt mục tiêu lãi trước thuế 9.500 tỷ, tăng 50% so với thực hiện năm trước. Tổng tài sản đạt 657,8 nghìn tỷ đồng, tăng 11% năm 2022. Trong đó, tổng dư nợ tín dụng kỳ vọng đạt 491,6 nghìn tỷ, tăng 12% (tùy tình hình phân bổ của Ngân hàng Nhà nước); đồng thời, khống chế nợ xấu  dưới 2%. Về huy động, Sacombank kỳ vọng đến cuối năm 2023, tổng huy động sẽ đạt 574,6 nghìn tỷ đồng, tăng 11%.

Về việc sửa đổi điều lệ, ban lãnh đạo ngân hàng kiến nghị bổ sung khoản 29, 30, 31 và 32 Điều 51 - nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng quản trị Ngân hàng của điều lệ Sacombank như sau:

Quyết định các hợp đồng đi vay có giá trị từ 20% trở lên so với vốn điều lệ của Sacombank ghi trong báo cáo tài chính đã được kiểm toán trong báo cáo tài chính gần nhất, trừ các hợp đồng, giao dịch thuộc thẩm quyền quyết định của đại hội cổ đông theo quy định của pháp luật và điều lạ Sacombank (điều 29)

Quyết định miễn, giảm lãi, phí của các khoản nợ xấu; nợ cơ cấu và các khoản nợ, khoản phải thu tồn đọng thuộc đề án tái cơ cấu Sacombank sau sáp nhập theo nguyên tắc công khai, minh bạch, phù hợp với hướng dẫn của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và quy định của pháp luật hiện hành (điều 30)

Phê duyệt các nội dung liên quan đến phương án cơ cấu lại ngân hàng gắn với xử lý nợ xấu phù hợp với quy định pháp luật hoặc yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền (điều 31)

Các nhiệm vụ và quyền hạn khác theo quy định của Pháp luật, điều lệ này và quy định nội bộ của Sacombank (điều 32)

Ngoài ra, ban lãnh đạo cũng đề xuất giao cho HĐQT hoàn thiện điều lệ mới và các quy định nội bộ liên quan theo nội dung sửa đổi, bổ sung được Đại hội thông qua, Chủ tịch HĐQT ký ban hành và gửi cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo đúng quy định.

Phần thảo luận:

Cổ đông: Nhận định tại sao ngân hàng hoạt động có lời mà không chia cổ tức dù đã 6-7 năm? Có cản trở nào tại sao không chia?

Chủ tịch HĐQT Dương Công Minh: Khi vào nhận nhiệm vụ 2017, cổ phiếu thị trường tốt, còn hiện tại thị trường kém nhưng cỏ phiếu vẫn 25.000 đồng/cp, tức là hoạt động tốt. Tuy nhiên do ngân hàng đang tái cơ cấu, trước đó nhận sáp nhập từ ngân hàng Phương Nam nên các chỉ số nợ xấu còn kém, khoản cổ phần của nhóm ông Trầm Bê vẫn đang trình NHNN để xử lý.

Ngân hàng sẽ cố gắng phấn đấu năm 2023, cụ thể là quý 4/2023 sẽ giải quyết dứt điểm tái cơ cấu xong cố gắng sẽ chia cổ tức. Phía ngân hàng cũng đã trình phương án chia cổ tức để tăng vốn điều lệ nhưng còn chờ phía Ngân hàng nhà nước.

Cổ đông: Kinh doanh là phải có lãi, nếu không có lãi thì tại sao lại trích nhiều quỹ thưởng tới thế?

Chủ tịch Dương Công Minh: Chúng tôi có kinh doanh có lãi và việc phải trích lập các quỹ là bắt buộc theo quy định của pháp luật.

Tổng giám đốc Nguyễn Đức Thạch Diễm: Lợi nhuận của Sacombank hiện đang được giữ lại. Sacombank có 2.700 tỷ đồng lợi nhuận giữ lại và sẵn sàng chia cổ tức. Đó vẫn là tài sản của cổ đông. Chúng tôi chỉ trích 400 tỷ đồng quỹ lương thưởng cho gần 18.000 nhân viên, đây là con số rất nhỏ.

Cổ đông: Nợ nhóm 2 tăng khá cao từ 1.400 tỷ lên gần 5.400, ban lãnh đạo đánh giá thế nào về nhóm nợ này. Liệu có bị nhảy nhóm?

Bà Nguyễn Đức Thạch Diễm: Nợ nhóm 2 chủ yếu do các lĩnh vực sản xuất kinh doanh đang khó khăn.

Cổ đông hỏi: Lợi nhuận quý I/2023 của ngân hàng thế nào? Trong năm nay, sau trích lập đủ cho trái phiếu VAMC thì lợi nhuận của Sacombank có ngang với các ngân hàng lớn không? Tác động của các chính sách của NHNN vừa công bố lên Sacombank?

Tổng giám đốc Nguyễn Đức Thạch Diễm: Lợi nhuận trước thuế Quý 1 đạt khoảng 2.383 tỷ đồng, tăng 50% so với cùng kỳ năm trước và đạt 25% kế hoạch cả năm.

Năm nay chúng tôi sẽ trích thêm 8.000 tỷ đồng, tương đương 100% dư nợ trái phiếu VAMC. Nếu trích thêm con số này, chúng tôi phải có lợi nhuận cao hơn nữa và cao hơn các ngân hàng khác trong ngành.

Về tác động của 2 thông tư thì hôm qua NHNN vừa mới ban hành, hôm nay ngân hàng họp ĐHCĐ, ngày mai HĐQT sẽ họp để thực hiện cơ cấu nợ có điều kiện cho các khách hàng.

Cổ đông: Ngân hàng trích dự phòng trái phiếu VAMC quý I bao nhiêu, tăng trưởng tín dụng quý I bao nhiêu %?

Tổng giám đốc Nguyễn Đức Thạch Diễm: Quý 1 đã trích lập dự phòng VAMC 2.213 tỷ đồng. Tăng trưởng tín dụng quý I đạt trên 2%.

Kết thúc cổ đông biểu quyết thông qua tờ trình với tỷ lệ nhất trí cao.

Tin Cùng Chuyên Mục