Điểm mặt những doanh nghiệp nợ bảo hiểm xã hội ở Đồng Nai

16:42 09/01/2018

77 lượt xem


Năm 2017 được đánh giá là năm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong khoảng thời gian hơn 20 năm qua của bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh Đồng nai. Tuy nhiên, bên cạnh nhiều tổ chức, doanh nghiệp hoàn thành tích cực việc tham gia BHXH Đồng Nai vẫn còn nhiều doanh nghiệp “chây ì” trong việc này.
BÌNH LUẬN

loading