Điều chuyển hoặc thu hồi số vốn đầu tư công chậm giải ngân

Theo Trần Ngọc/VOV

23:34 16/09/2019


Chính phủ yêu cầu điều chuyển hoặc thu hồi số vốn đầu tư công năm 2019 đã giao nhưng giải ngân chậm hoặc không có khả năng giải ngân.

Tháo gỡ vướng mắc cho các dự án, nhiệm vụ quy hoạch sử dụng vốn đầu tư công

Tháo gỡ vướng mắc cho các dự án, nhiệm vụ quy hoạch sử dụng vốn đầu tư công

Theo Luật Quy hoạch (có hiệu lực từ ngày 1/1/2019), chi phí lập, thẩm định, quyết định hoặc phê duyệt, công bố và điều chỉnh quy hoạch trong hệ thống quy hoạch quốc gia sẽ được sử dụng từ nguồn vốn đầu tư công (ĐTC) theo quy định của pháp luật về ĐTC. Xem thêm
BÌNH LUẬN

loading