Đình chỉ hoạt động 4 cơ sở sản xuất vì liên quan tới việc cá chết trên Sông Mã

Đức Thọ

12:30 07/04/2020


Tỉnh Thanh Hoá đã đình chỉ hoạt động 4 cơ sở sản xuất bột giấy và giấy vàng mã vì xả thải trực tiếp ra môi trường khi chưa qua xử lý.

BÌNH LUẬN

loading