Dịp lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, 30/4 và 1/5, người lao động được nghỉ 7 ngày

Giang Phạm

Lịch nghỉ trên áp dụng với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của các cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội.

Do ngày Giỗ Tổ Hùng Vương (10/3 Âm lịch), là ngày 10/4/2022 rơi vào Chủ nhật, nên người lao động sẽ được nghỉ bù vào thứ hai của tuần kế tiếp (ngày 11/4). Như vậy, người lao động sẽ được nghỉ liên tục 3 ngày, từ ngày 9/4 - 11/4/2022.

Ngày Chiến thắng 30/4 và ngày Quốc tế lao động 1/5 trùng vào thứ 7 và Chủ nhật là ngày nghỉ hằng tuần, nên người lao động được nghỉ bù vào thứ 2 (ngày 2/5) và thứ 3 (ngày 3/5) của tuần kế tiếp. Tức là, người lao động sẽ nghỉ liền 4 ngày liên tục, từ ngày 30/4 đến hết ngày 3/5/2022.

Lịch nghỉ trên áp dụng với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của các cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội. Các cơ quan, tổ chức không thực hiện lịch nghỉ cố định 2 ngày thứ bảy, Chủ nhật hằng tuần, thì căn cứ vào chương trình, kế hoạch cụ thể của đơn vị để bố trí lịch nghỉ cho phù hợp.

Theo quy định tại Bộ luật Lao động năm 2019, người lao động làm thêm giờ vào ngày nghỉ lễ, Tết, ngày nghỉ có hưởng lương sẽ nhận được ít nhất bằng 300% chưa kể tiền lương ngày lễ, Tết, ngày nghỉ có hưởng lương đối với người lao động hưởng lương ngày.

Tin Cùng Chuyên Mục