Doanh nhân Nguyễn Hồng Vân: Kiên trì bám đích, thành công sẽ đến!

Đoan Trang

01:00 21/04/2020


Doanh nhân Nguyễn Hồng Vân – Giám đốc Công ty TNHH Tổng hợp Nguyên Khôi luôn kiên định trog một lĩnh vực, đó là gắn bó với hoạt động bảo vệ môi trường. Chị đã khẳng định hướng đi đúng đắn của bản thân bằng việc gây dựng và phát triển thành công doanh nghiệp của mình!

BÌNH LUẬN

loading