Doanh thu giảm, Bảo hiểm PVI vẫn vượt chỉ tiêu lợi nhuận 24%

Giang Phạm

Doanh nghiệp ghi nhận doanh thu năm 2020 đạt 4.776 tỷ đồng, giảm 19,2% so với cùng kỳ năm trước.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý IV/2020, Công ty cổ phần PVI (mã CK: PVI) ghi nhận 2.076 tỷ đồng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ, trong đó thu phí bảo hiểm gốc đóng góp tới 1.698 tỷ đồng, chiếm tới 81%.

Sau khi loại bỏ các khoản giảm trừ, chủ yếu là phí nhượng tái bảo hiểm, doanh thu thuần của PVI đạt 1.248 tỷ đồng, giảm 8,3% so với cùng kỳ năm 2019. Lợi nhuận gộp trong kỳ đạt 218 tỷ đồng, gấp 4 lần cùng kỳ năm ngoái.

Doanh thu hoạt động tài chính đạt 284 tỷ đồng, chủ yếu đến từ lãi kinh doanh cổ phiếu, trái phiếu, lãi chênh lệch tỷ giá tăng mạnh. Chi phí tài chính là âm 27 tỷ đồng nhờ giảm trích lập dự phòng giảm giá đầu tư và không có chi phí lãi vay, đưa lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh là 246 tỷ đồng.

Lũy kế cả năm 2020, doanh nghiệp đạt 4.776 tỷ đồng doanh thu, giảm 19,2%. Lợi nhuận sau thuế của PVI đạt gần 830 tỷ đồng. Với kết quả đạt được, công ty bảo hiểm PVI vượt 24% chỉ tiêu lợi nhuận được giao cho cả năm. Tổng tài sản doanh nghiệp tính đến 31/12/2020 là 22.278 tỷ đồng.

Tin Cùng Chuyên Mục