Doanh thu giảm, Coteccons vẫn báo lãi tăng 28% trong quý II

Hiếu Nguyễn

Luỹ kế 6 tháng đầu năm, Coteccons đạt doanh thu 7.525 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 281 tỷ đồng, lần lượt giảm 25% và 10% so với cùng kỳ.

Báo cáo tài chính quý II của Công ty cổ phần xây dựng Coteccons (Mã CK: CTD) cho thấy doanh thu thuần của công ty trong quý đạt 3.971 tỷ đồng, giảm 30% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế của công ty có sự khởi sắc với việc tăng 28%, lên mức 158 tỷ đồng. 

Giải trình về mức chênh lệch lợi nhuận giữa quý II/2020 và quý II/2019, Coteccons cho biết trong quý II/2019, lợi nhuận của tập đoàn sụt giảm do một số công trình lớn bị kéo dài thời gian lâu hơn dự kiến làm tăng chi phí cố định 

Luỹ kế 6 tháng đầu năm, Coteccons đạt doanh thu 7.525 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 281 tỷ đồng, lần lượt giảm 25% và 10% so với cùng kỳ. Trong năm 2020, Coteccons kỳ vọng doanh thu đạt 16.000 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 600 tỷ đồng. Như vậy, qua 6 tháng, công ty đã hoàn thành 47% kế hoạch doanh thu, cùng 46,8% kế hoạch lợi nhuận năm.

Luỹ kế 6 tháng đầu năm, Coteccons đạt doanh thu 7.525 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 281 tỷ đồng.
Luỹ kế 6 tháng đầu năm, Coteccons đạt doanh thu 7.525 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 281 tỷ đồng.

Tính đến ngày 30/6, tổng cộng nguồn vốn của Coteccons là 15.000 tỷ đồng, chủ yếu đến từ các khoản phải thu ngắn hạn của khách hàng khoảng 8.517 tỷ đồng. 

Tại danh mục các khoản đầu tư vào công ty liên kết, Coteccons cho biết từ ngày 1/1/2020, khoản đầu tư vào Ricons được trình bày là một khoản đầu tư. Theo đó, CTD góp 272 tỷ đồng để sở hữu 14,3% vốn tại Ricons. 

Nội chiến tại Coteccons đã tạm lắng xuống sau cuộc họp đại hội cổ đông thường niên 2020. Tại đại hội, Chủ tịch HĐQT Coteccons Nguyễn Bá Dương đứng ra xin lỗi vì để xảy ra mâu thuẫn với nhóm cổ đông ngoại, đồng thời khẳng định hai bên đã ngồi lại để bước về phía trước. Cũng tại đại hội, cổ đông ngoại Kusto nhấn mạnh mục đích duy nhất của Kusto là cùng các cổ đông khác phát triển Coteccons, đưa Coteccons trở thành thương hiệu tầm cỡ trên thị trường quốc tế.

Về định hướng phát triển trong tương lai, ông Nguyễn Bá Dương cho biết Coteccons sẽ không thể phát triển như xưa nếu chỉ tập trung vào lĩnh vực xây lắp bởi thị trường ngày càng cạnh tranh khốc liệt, buộc doanh nghiệp phải chuyển sang đầu tư phát triển những lĩnh vực khác. 

Tin Cùng Chuyên Mục