Đồng chí Võ Văn Thưởng: “Báo chí phải đấu tranh không khoan nhượng với tham nhũng, cái xấu, cái ác!”

Hà Phương Thảo

17:27 26/12/2017

467 lượt xem


Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị báo chí toàn quốc 2017, đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Tuyên giáo T.Ư nhấn mạnh: “Báo chí phải đấu tranh không khoan nhượng với tham nhũng, cái xấu, cái ác!”.
Quan điểm Hồ Chí Minh về chống giặc nội xâm

Quan điểm Hồ Chí Minh về chống giặc nội xâm

Lời tòa soạn: Những quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh về chống giặc nội xâm ngày nay vẫn còn nguyên giá trị hữu ích, thiết thực trong việc chống lại các biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ mà Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XII đã đề ra. Read more
BÌNH LUẬN

loading