Đồng Tháp duyệt nhiệm vụ quy hoạch hai khu đô thị rộng hơn 550 ha

Giang Phạm

Dự toán chi phí và nguồn vốn lập quy hoạch hai đồ án là hơn 5,3 tỷ đồng.

UBND tỉnh Đồng Tháp phê duyệt nhiệm vụ và dự toán chi phí quy hoạch chung hai khu đô thị mới là đô thị mới Mỹ Hòa và đô thị mới Đốc Binh Kiều. Hai khu đô thị này cùng nằm trong khu vực trung tâm xã Mỹ Hòa và xã Đốc Binh Kiều, thuộc huyện Tháp Mười, được quy hoạch theo tiêu chí đô thị loại V.

Với quy hoạch chung đô thị mới Mỹ Hòa có phạm vi lập quy hoạch khoảng 255 ha trên tổng diện tích 3.433 ha toàn xã. Mục tiêu hướng đến là đô thị loại V, trở thành trung tâm hành chính, kinh tế, văn hoá xã hội, thương mại dịch vụ của xã Mỹ Hoà.

Ranh giới được xác định phía Bắc giáp xã Trường Xuân và kênh An Phong – Mỹ Hòa, phía Nam giáp kênh K1000 và đất nông nghiệp, phía Đông và Đông Bắc giáp kênh An Phong – Mỹ Hòa, Khu đô thị Gò Tháp và phía Tây giáp kênh Việt Kiều và đất nông nghiệp. 

Dự toán chi phí và nguồn vốn lập quy hoạch đô thị mới Mỹ Hòa khoảng hơn 2,6 tỷ đồng, trong đó chí phí lập đồ án quy hoạch là 2,3 tỷ đồng, còn lại là các chi phí thẩm định đồ án quy hoạch, chí phí quản lý nghiệp vụ đồ án quy hoạch...

Trong khi đó, quy hoạch chung đô thị mới Đốc Binh Kiều có phạm vi lập quy hoạch khoảng 305 ha trên tổng diện tích 3.345 ha toàn xã. Khu đô thị này cũng được xác định là đô thị loại V, với tính chất là trung tâm hành chính, kinh tế, văn hóa xã hội, thể dục thể thao của xã Đốc Binh Kiều và là đô thị kinh tế, thương mại - dịch vụ phía Đông huyện Tháp Mười. 

Ranh giới đồ án được xác định phía Bắc giáp với xã Tân Ninh và xã Tân Thành, tỉnh Long An, phía Nam giáp với xã Phú Điền, huyện Tháp Mười. Phía Đông giáp với xã Hậu Mỹ Bắc B, tỉnh Tiền Giang và Phía Tây giáp với xã Mỹ An và xã Tân Kiều, huyện Tháp Mười. Dự kiến chi phí và nguồn vốn lập quy hoạch đồ án này khoảng 2,7 tỷ đồng.

Hai đồ án trên được quy hoạch nhằm cụ thể hóa quy hoạch xây dựng vùng huyện Tháp Mười gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Bên cạnh việc đảm bảo sự phát triển ổn định các khu chức năng đô thị, hai đồ án còn tạo điều kiện để huy động nguồn đầu tư xây dựng, khai thác hợp lý các yếu tố về thiên nhiên và tính truyền thống, kết hợp giữa cải tạo và xây dựng, trước mắt và lâu dài.

Tin Cùng Chuyên Mục