Dừng triển khai gói bảo hiểm Covid-19: Đảm bảo quyền lợi người đã mua

Thanh Thanh

20:30 06/04/2020


Đó là khẳng định của ông Ngô Trung Dũng, Phó Tổng Thư ký Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam (IAV) với PLVN xung quanh chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc không triển khai gói bảo hiểm (BH) Covid-19.

Doanh nghiệp không được triển khai gói bảo hiểm liên quan đến Covid-19

Doanh nghiệp không được triển khai gói bảo hiểm liên quan đến Covid-19

Bộ Tài chính yêu cầu các DN bảo hiểm nhân thọ và phi nhân thọ thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về gói bảo hiểm liên quan đến Covid-19. Xem thêm
BÌNH LUẬN