Elon Musk cũng ngán ngẩm tình trạng "ngáo thuật ngữ" tại Tesla

Đạt Lê (Tổng hợp)

08:00 12/12/2019


(Doanhnhan.vn) - Dễ thấy Musk ưu tiên kết quả hơn là nể nang bất kỳ ai trong quá trình xử lý khối công việc khổng lồ.

Chỉ cần đặt ra câu hỏi này như Mark Zuckerberg và giải quyết chúng - doanh nghiệp nào cũng tăng trưởng phi mã

Chỉ cần đặt ra câu hỏi này như Mark Zuckerberg và giải quyết chúng - doanh nghiệp nào cũng tăng trưởng phi mã

Đây là một trong những bài học kinh doanh quan trọng, giúp bạn sớm đạt được đến thành công của mình. Xem thêm
BÌNH LUẬN

loading