Em trai ông Nguyễn Duy Hưng làm Tổng giám đốc Chứng khoán SSI

Thành Trung

Chủ tịch công ty này vẫn là ông Nguyễn Duy Hưng, đồng thời chịu trách nhiệm phụ trách Tiểu ban Chiến lược Phát triển của công ty..

Ngày 31/7, Hội đồng Quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI (SSI) chính thức thông qua quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Hồng Nam giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI. 

Cùng với đó, ông Nguyễn Duy Hưng tiếp tục giữ cương vị Chủ tịch HĐQT và trực tiếp phụ trách Tiểu ban Chiến lược Phát triển của công ty.

Ông Nguyễn Hồng Nam sinh năm 1967, có 20 năm đồng hành cùng sự phát triển của thị trường chứng khoán Việt Nam. Ông cũng là người có công sáng lập và đưa Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI phát triển, bên cạnh ông Nguyễn Duy Hưng.

Việc bổ nhiệm này nhằm phân công lại nhiệm vụ này, Chủ tịch HĐQT của SSI chỉ còn giữ vai trò tập trung phát triển chiến lược dài hạn, Tổng Giám Đốc điều hành trực tiếp hoạt động, bám sát vào chiến lược đã đề ra, tiếp tục củng cố và khẳng định vị trí công ty chứng khoán hàng đầu Việt Nam.

Hiện, SSI là công ty chứng khoán lớn nhất thị trường, vốn điều lệ trên 6.029 tỷ đồng, có 6 năm liên tiếp dẫn dầu về thị phần môi giới cổ phiếu và chứng chỉ quỹ.

Tin Cùng Chuyên Mục