Chủ đề: Bầu cử Tổng thống Mỹ

Cơ hội mong manh của Trump ở Arizona

Cơ hội mong manh của Trump ở Arizona

Để lật ngược thế cờ ở Arizona, Tổng thống Trump cần nhận được trên 57% sự ủng hộ trong 470.000 lá phiếu chưa được kiểm, tại nhiều hạt ủng hộ đảng Dân chủ.