Chủ đề: Ổ dịch Covid-19 ở Hải Dương và Quảng Ninh

Thêm 6 người Hải Dương mắc Covid-19

Thêm 6 người Hải Dương mắc Covid-19

Các ca Covid-19 mới ở Hải Dương đều là F1, với 3 người ở thành phố Chí Linh, 2 trường hợp ở huyện Cẩm Giàng, 1 người ở TP Hải Dương.