FLC Faros bị phạt 170 triệu đồng

Quỳnh Chi

Quyết định xử phạt dựa trên những vi phạm của công ty này khi công bố thông tin và sai lệch trong các báo cáo tài chính năm 2018, 2019.

Ngày 21/1/2021, Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông tin về việc xử phạt vi phạm hành chính 170 triệu đồng đối với Công ty cổ phần Xây dựng FLC Faros (Mã CK: ROS). Số tiền xử phạt bao gồm 70 triệu đồng vì đã công bố thông tin (CBTT) không đúng và không đầy đủ nội dung; 100 triệu đồng vì công bố thông tin sai lệch trong Báo cáo tài chính năm 2018, 2019.

Trên các bản công bố thông tin của mình, FLC Faros không thuyết minh về việc công ty bị xử phạt, cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế; chưa thuyết minh riêng bất động sản đầu tư nắm giữ chờ tăng giá; chưa thuyết minh thông tin về giá trị hợp lý của bất động sản đầu tư; thuyết minh chưa đầy đủ về doanh thu bán hàng hóa là vật liệu xây dựng.

Sai phạm trong báo cáo tài chính năm 2018 và 2019 nằm trong khoản mục khấu hao tài sản cố định, chi phí lãi vay và trích lập dự phòng khoản đầu tư cổ phiếu. Cụ thể, về chi phí khấu hao tài sản cố định, việc hạch toán sai trong năm 2018 và 2019 khiến số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp của FLC Faros tăng tương ứng 793 triệu đồng và 2,39 tỷ đồng. 

Trong khi đó, chi phí lãi vay không ghi nhận loại trừ bổ sung 27,33 tỷ đồng khiến số thuế phải nộp năm 2019 giảm gần 5,47 tỷ đồng. Việc chưa trích lập dự phòng đối với khoản đầu tư vào cổ phiếu của Công ty cổ phần Đầu tư và Khoáng sản FLC Stone (mã CK: AMD) tại thời điểm cuối năm 2019 với số tiền là 32,35 tỷ đồng cũng làm giảm chỉ tiêu tổng lợi nhuận kế toán trước thuế một khoản tương ứng và giảm số thuế TNDN phải nộp năm 2019 số tiền 6,47 tỷ đồng.

Tin Cùng Chuyên Mục