FPT chốt quyền tạm ứng cổ tức tiền tỷ lệ 10%

Quỳnh Chi

Với hơn 907 triệu cổ phiếu đang lưu hành, FPT dự chi hơn 907 tỷ đồng để thanh toán cổ tức đợt này.

Công ty cổ phần Tập đoàn FPT (mã CK: FPT) thông báo ngày 17/8 đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông tạm ứng cổ tức đợt 1/2021 tỷ bằng tiền tỷ lệ 10% (1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng), ngày 16/8 là ngày giao dịch không hưởng quyền. Thời điểm thanh toán là 1/9.

Hiện tại, FPT đang có hơn 907 triệu cổ phiếu đang lưu hành, tương ứng dự chi hơn 907 tỷ đồng để thanh toán cổ tức đợt này. 

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý II/2021, FPT ghi nhận doanh thu thuần đạt 8.642 tỷ đồng, tăng 24% so với cùng kỳ. Sau khi trừ chi phí, lợi nhuận sau thuế thu về 1.260 tỷ đồng, cũng tăng hơn 16% so với quý 2/2020.

Tính chung 6 tháng đầu năm, FPT đạt 16.228 tỷ đồng doanh thu và 2.936 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, lần lượt tăng 19% và 21% so với cùng kỳ. Lãi ròng thu về 2.410 tỷ đồng cũng tăng 19% so với nửa đầu năm ngoái.

Về cơ cấu doanh thu 6 tháng, khối công nghệ đóng góp 9.098 tỷ đồng, tăng 21% và chiếm đến 56%. Lãi trước thuế tương ứng tăng 35% lên 1.306 tỷ đồng, đóng góp 44%. Trong đó, dịch vụ CNTT nước ngoài mang về 6.683 tỷ đồng doanh thu và 1.061 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, lần lượt tăng 15% và 18% so với nửa đầu năm ngoái.

Khối viễn thông mang về 6.126 tỷ đồng doanh thu, cũng tăng 13% so với cùng kỳ và đóng góp 38%. Tương ứng, lợi nhuận trước thuế mảng này đóng góp là 1.197 tỷ, tăng 28% và đóng góp 41%.

Về kế hoạch kinh doanh năm 2021, FPT đặt mục tiêu doanh thu 34.720 tỷ và lãi trước thuế 6.210 tỷ đồng, tương ứng tăng 16,4% và 18% so với năm trước. Với kết quả đạt được sau nửa năm, công ty đã hoàn thành 47% với cả 2 chỉ tiêu doanh thu và lợi nhuận.

Tin Cùng Chuyên Mục