FPT Telecom (FOX) quý I/2022 nợ vay tăng thêm hơn 1.200 tỷ đồng

Quỳnh Chi

Doanh nghiệp gia tăng nợ vay ngắn hạn thêm 1.342 tỷ đồng, giảm nợ vay dài hạn gần 53 tỷ đồng.

Công ty cổ phần Viễn thông FPT (FPT Telecom - mã: FOX) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý I/2022.

FPT Telecom (FOX) quý I/2022 nợ vay tăng thêm hơn 1.200 tỷ đồng - Ảnh 1

Báo cáo các chỉ tiêu tài chính trong đó doanh thu thuần đạt 3.471 tỷ đồng, tăng 18,7% so với so với cùng kỳ năm ngoái. Lợi nhuận gộp đạt 1.725 tỷ đồng, tăng 20% so với cùng kỳ năm 2021. Biên lợi nhuận gộp vẫn được duy trì ở mức là 50%. 

Doanh thu tài chính của doanh nghiệp tăng 68% lên 180 tỷ đồng, chủ yếu do tăng lãi tiền gửi. Trong kỳ, chi phí lãi vay tăng 17 tỷ đồng và lỗ chênh lệch tỷ giá là 24 tỷ đồng trong khi năm trước doanh nghiệp thu được khoản lãi chênh lệch tỷ giá là hơn 900 triệu đồng. Do đó, chi phí tài chính tăng 73% lên 99 tỷ đồng kỳ này. 

Chi phí bán hàng giảm 10% nhưng chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 60%, lần lượt đạt 458 và 637 tỷ đồng. Kết quả, lợi nhuận sau thuế đạt 560 tỷ đồng, tăng 21% và lãi ròng là 537 tỷ đồng.

Tính đến ngày 31/3/2022, tổng tài sản của FOX đạt 22.160 tỷ đồng, tăng 5% so với thời điểm đầu năm. Trong đó các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn chiếm 53,5%, đạt hơn 11.856 tỷ đồng.

Tổng nợ phải trả tăng nhẹ 3,7% lên mức 15.311 tỷ đồng. Trong đó nợ vay ngắn hạn tăng thêm 1.342 tỷ đồng, nợ vay dài hạn giảm gần 53 tỷ đồng. Tổng cộng, FOX đã tăng ròng thêm hơn 1.200 tỷ đồng.

Năm 2022, mục tiêu doanh thu của FOX là 14.560 tỷ đồng, mục tiêu lợi nhuận sau thuế là 2.250 tỷ đồng. Như vậy sau 3 tháng đầu năm, công ty đã hoàn thành 23% kế hoạch về doanh thu và 25% kế hoạch về lợi nhuận.

Về kế hoạch đầu tư, FOX dự kiến chi 1.188 tỷ đồng để đầu tư dự án trong năm 2022, trong đó dự án đầu tư phát triển hạ tầng chiếm 450 tỷ đồng, dự án đầu tư hệ thống mạng chiếm 300 tỷ đồng. Ngoài ra, FOX cũng dự kiến chi 1.675 tỷ đồng để đầu tư cáp quang quốc tế.

Tin Cùng Chuyên Mục