Gần 15.000 doanh nghiệp FDI lỗ lũy kế hơn nửa triệu tỷ đồng

Giang Phạm

Quy mô doanh thu của nhóm doanh nghiệp FDI báo lỗ trong năm 2019 tăng tới 12,7% so với năm 2018.

Trong báo cáo tài chính các doanh nghiệp FDI năm 2019 do Bộ Tài chính thống kê, Việt Nam hiện có 22.603 công ty có vốn đầu tư nước ngoài đang hoạt động và có só liệu báo cáo đầy đủ với cơ quan quản lý Nhà nước. 6 tỉnh có quy mô sản xuất của nhóm doanh nghiệp FDI đứng đầu cả nước là TP HCM, Bắc Ninh, Thái Nguyên, Đồng Nai, Bình Dương và Hà Nội.

Doanh thu tính riêng năm 2019 của các doanh nghiệp FDI đạt hơn 7,18 triệu tỷ đồng, tổng tài sản đạt 7,75 triệu tỷ đồng, tăng tương ứng 11,2% và 14,5% so với năm 2018. Các chỉ số hiệu quả kinh doanh như ROS, ROE và ROA đều sụt giảm mạnh.

Trong số các doanh nghiệp đang hoạt động, 12.455 công ty báo lỗ trong năm 2019, chiếm 55% tổng số đơn vị, với số lỗ ghi nhận theo báo cáo là 131.455 tỷ đồng. Dù lỗ, nhưng quy mô doanh thu của các doanh nghiệp này lại tăng 12,7% so với cùng kỳ năm 2018, đạt tổng tài sản 2 triệu tỷ đồng.  

Tính luỹ kế, cho đến năm 2019, 14.822 doanh nghiệp FDI ở Việt Nam vẫn còn báo lỗ, chiếm 2/3 tổng số công ty. Số lỗ luỹ kế ghi nhận là 520.742 tỷ đồng, trong khi tổng doanh thu đạt 1,3 triệu tỷ, tăng 20.4% so với năm ngoái. 

Ở chiều ngược lại, nhóm 9.494 doanh nghiệp báo lãi ghi nhận khoản hạch toán dương 518.500 tỷ đồng. 

Theo Bộ Tài chính, nhóm ngành có tỷ suất lợi nhuận âm trong năm 2019 là viễn thông, phần mềm, dầu khí, xăng dầu, nhiên liệu khí, sản phẩm hóa dầu, sản xuất sắt thép... Ngược lại, lĩnh vực sản xuất lắp ráp ô tô, xe máy; công nghiệp chế biến thực phẩm, linh kiện điện tử, y tế, giáo dục lại cho tỷ suất lợi nhuận tăng. 

Báo cáo của Bộ Tài chính cũng lưu ý về hiện tượng chuyển giá trốn thuế còn diễn ra, khi doanh nghiệp luôn báo lỗ, thậm chí lỗ liên tục trong nhiều năm nhưng vẫn đầu tư mở rộng kinh doanh, doanh thu tăng đều qua các năm. Một số doanh nghiệp khác dù là đơn vị đứng đầu ngành về quy mô nhưng đóng góp cho Ngân sách Nhà nước chưa tương xứng với những ưu đãi về đất đai, thuế... đã được hưởng.

Tin Cùng Chuyên Mục