Gần 246 triệu cổ phiếu EIB sắp đổ bộ lên sàn, Eximbank thực sự làm ăn ra sao?

Quỳnh Chi

Theo tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2023 mới công bố, Eximbank dự kiến phát hành 265,5 triệu cổ phiếu để trả cổ tức, từ đó tăng vốn điều lệ lên hơn 17.469 tỷ đồng với tỷ lệ phát hành là 18% trong năm 2023.

Gần 246 triệu cổ phiếu sắp “đổ bộ” lên sàn

Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM (HoSE) đã thông báo chấp thuận thay đổi niêm yết chứng khoán của Ngân hàng TMCP Xuất Nhập khẩu Việt Nam (Eximbank – mã CK: EIB). Theo đó, từ ngày 23/3/2023, Eximbank sẽ niêm yết thêm gần 245,9 triệu cổ phiếu EIB, nâng tổng số cổ phiếu lưu hành lên hơn 1,48 tỷ cổ phiếu.

Gần 246 triệu cổ phiếu EIB sắp đổ bộ lên sàn, Eximbank thực sự làm ăn ra sao? - Ảnh 1

Số lượng cổ phiếu thay đổi niêm yết này được Eximbank phát hành để trả cổ tức cho cổ đông. Trước đó, vào ngày 20/2, Eximbank đã chốt danh sách trả cổ tức với tỷ lệ 20% bằng cổ phiếu để tăng vốn lên 14.814 tỷ đồng. Đây là lần đầu tiên ngân hàng này trả cổ tức cho cổ đông trong gần 1 thập kỷ, kể từ năm 2014.

Theo tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2023 mới công bố, Eximbank dự kiến phát hành 265,5 triệu cổ phiếu để trả cổ tức, từ đó tăng vốn điều lệ lên hơn 17.469 tỷ đồng với tỷ lệ phát hành là 18% trong năm 2023. Nguồn vốn thực hiện là từ nguồn lợi nhuận còn lại lũy kế đến cuối năm 2021 và lợi nhuận của năm 2022 sau khi trích lập các quỹ.

Năm 2023, Eximbank lên kế hoạch lợi nhuận trước thuế đạt 5.000 tỷ đồng, tăng 35%, tương đương với 1.291 tỷ đồng so với thực hiện năm 2022. Tỷ lệ nợ xấu phấn đấu giảm từ 1,8% về dưới 1,6%. Eximbank cũng đặt mục tiêu tổng tài sản tăng 24.944 tỷ đồng, tương đương với 13,5% so với thời điểm cuối năm ngoái. Trong đó, huy động vốn cuối kỳ và dư nợ cấp tín dụng tăng lần lượt 11% và 12,3% lên 165.000 tỷ đồng và 146.600 tỷ đồng.

Lợi nhuận tăng mạnh nhờ giảm dự phòng

Theo báo cáo tài chính quý IV/2022, hầu hết các mảng kinh doanh của Eximbank đều mang lại lợi nhuận dương với thu nhập lãi thuần tăng tới 59% so với cùng kỳ, đạt 5.592 tỷ đồng. Lãi từ hoạt động dịch vụ đạt 514 tỷ, tăng 19%, lãi từ kinh doanh ngoại hối tăng 54% lên 606 tỷ đồng. Lãi từ hoạt động khác (chủ yếu đến từ thu hồi xử lý nợ) tăng 68% lên 428 tỷ. Lãi từ hoạt động mua bán chứng khoán kém khả quan hơn, đạt 87 tỷ đồng, giảm 12% so với cùng kỳ.

Tổng thu nhập hoạt động của Eximbank đạt 7.233 tỷ đồng, tăng 53,6% so với năm trước. Chi phí hoạt động cũng tăng 36% lên 3.420 tỷ đồng. Trong kỳ, Eximbank đã giảm chi phí dự phòng tới 90% so với cùng kỳ, chỉ ở mức 103 tỷ đồng. Kết quả, Eximbank lãi trước thuế 528 tỷ đồng quý IV/2022, tăng 121% so với cùng kỳ.

Lợi nhuận trước thuế luỹ kế cả năm của nhà băng này đạt 3.709 tỷ đồng. Năm 2022, Eximbank đặt kế hoạch lợi nhuận trước thuế đạt 2.500 tỷ đồng. Với kết quả đạt được, ngân hàng đã vượt 45% kế hoạch lợi nhuận đề ra.

Về chất lượng tài sản, tính tới ngày 31/12/2022, tổng tài sản Eximbank đạt 185.045 tỷ đồng, tăng 11,6% so với cuối năm 2021. Dư nợ cho vay khách hàng tăng 14% lên 129.196 tỷ đồng, tiền gửi khách hàng tăng 8,2% lên 148.614 tỷ đồng.

Thời điểm cuối năm 2022, nợ xấu của Eximbank ở mức 2.346 tỷ đồng, tăng 99 tỷ đồng so với cuối năm 2021, tương đương tăng 4,4% - thấp hơn so với tốc độ tăng trưởng tín dụng. Nhờ đó, tỷ lệ nợ xấu giảm từ 1,96% xuống 1,8%.

Tin Cùng Chuyên Mục