Giá nước sạch tại TP HCM tăng từ đầu năm 2022

Giang Phạm

Từ 1/1/2022, giá nước tại TP HCM sẽ tăng thêm từ 400 - 1.200 đồng/m3.

Tổng công ty cấp nước Sài Gòn (Sawaco) vừa thông tin về việc điều chỉnh tăng giá nước sinh hoạt trên địa bàn TP HCM.

Cụ thể, từ 1/1/2022, nước sinh hoạt có định mức cho mỗi hộ dân sử dụng tại TP HCM là 4m3/người/tháng, sẽ điều chỉnh từ 6.300 đồng thành 6.700 đồng/m3. Riêng hộ nghèo và cận nghèo sẽ điều chỉnh từ 6.000 đồng lên 6.300 đồng/m3. 

Bên cạnh đó, định mức nước sử dụng từ 4 - 6 m3/người/tháng sẽ điều chỉnh từ 12.100 đồng thành 12.900 đồng/m3; định mức sử dụng trên 6m3/người/tháng sẽ điều chỉnh từ 13.600 đồng thành 14.400 đồng/m3.

Đối với cơ quan hành chính sự nghiệp, đoàn thể, giá nước được điều chỉnh từ 12.300 đồng lên 13.000 đồng/m3; đơn vị sản xuất điều chỉnh từ 11.400 đồng lên 12.100 đồng/m3; đơn vị kinh doanh, dịch vụ điều chỉnh từ 20.100 đồng lên 21.300 đồng/m3.

Giá nước trên chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng và chỉ áp dụng cho định mức 4m3/người/tháng. Trường hợp sử dụng vượt định mức thì tùy vào số lượng sử dụng sẽ có mức giá cao hơn. Số định mức nước sẽ được tính trên số nhân khẩu thường trú, tạm trú theo quy định.

Sawaco cho biết, từ năm 2019 đến nay, giá nước sinh hoạt tại TP HCM đã được điều chỉnh vào đầu mỗi năm với mức tăng từ 300 - 400 đồng/lần. Đây là lần điều chỉnh cuối theo lộ trình 2019 - 2022.

Ngoài ra, từ năm 2022 UBND TP HCM giao Sawaco thực hiện thu tiền dịch vụ thoát nước và xử lý nước thải thông qua hóa đơn tiền nước. Số tiền thu hộ sẽ căn cứ khối lượng nước sạch tiêu thụ hàng tháng, mức giá dịch vụ thoát nướcxử lý nước thải theo quy định.

Về mức giá dịch vụ thoát nước và xử lý nước thải, UBND TP HCM cũng ban hành lộ trình thu từ năm 2022 là 15%, năm 2023 là 20%, năm 2024 là 25% và năm 2025 về sau là 30% trên hóa đơn nước mà người dân sử dụng.

Tin Cùng Chuyên Mục