Giá xăng dầu sẽ điều chỉnh 10 ngày/lần thay vì 15 ngày như trước

Giang Phạm

Nghị định mới của Chính phủ ban hành cũng thay đổi công thức tính giá xăng và sửa đổi điều kiện với thương nhân kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu.

Từ ngày 2/1/2022, thời gian điều chỉnh giá xăng dầu sẽ rút ngắn từ 15 ngày xuống còn 10 ngày và thay đổi công thức tính theo quy định mới ban hành. Đây là nội dung đưa ra trong Nghị định 95 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 83 ngày 3/9/2014 về kinh doanh xăng dầu vừa được Chính phủ ban hành ngày 1/11.

Cụ thể, thời gian điều hành giá xăng dầu tăng lên 3 lần một tháng (ngày 1, ngày 11 và 21 hàng tháng), mỗi kỳ điều chỉnh giá cách nhau 10 ngày. Các kỳ điều hành trùng ngày nghỉ, ngày lễ thì thời gian điều chỉnh giá lùi sang ngày làm việc tiếp theo. Trường hợp kỳ điều hành trùng vào dịp Tết Nguyên đán, thời gian điều hành được lùi sang kỳ điều hành tiếp theo.

Bên cạnh đó, giá cơ sở xăng dầu không chỉ được xác định từ nguồn nhập khẩu mà sẽ tính thêm từ nguồn xăng dầu sản xuất trong nước. Bên cạnh đó là khoản chi phí vận chuyển, thuế nhập khẩu, chi phí kinh doanh định mức, mức trích lập Quỹ bình ổn giá, lợi nhuận định mức, các khoản thuế phí và trích nộp khác theo quy định. Đáng chú ý, công thức tính có bổ sung quy định về cách tính thuế thu nhập theo bình quân gia quyền (hay giá trị trung bình có trọng số).

Giá xăng dầu từ nguồn sản xuất trong nước được xác định trên cơ sở giá xăng dầu thế giới cùng Premium (khoản chênh lệch so với giá thế giới, được xác định theo phương pháp bình quân gia quyền theo sản lượng), chi phí định mức tối đa đưa về cảng, thuế tiêu thụ đặc biệt cùng các chi phí thuế, phí khác.

Nghị định cũng cho phép trong trường hợp giá xăng dầu biến động bất thường, ảnh hưởng lớn tới phát triển kinh tế xã hội, Bộ Công thương báo cáo Thủ tướng xem xét, quyết định thời gian điều chỉnh. 

Trong trường hợp giá cơ sở tăng trên 10%, mức giá biến động lớn làm ảnh hưởng tới kinh tế xã hội, Thủ tướng sẽ quyết định biện pháp điều hành dựa trên báo cáo của Bộ Công thương.

Ngoài ra, Nghị định cũng sửa đổi điều kiện đối với thương nhân kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu.

Một trong các điều kiện được sửa là thương nhân phải có hệ thống phân phối xăng: tối thiểu 10 cửa hàng bán lẻ xăng dầu thuộc sở hữu hoặc thuê với thời hạn thuê từ 5 năm trở lên, trong đó có ít nhất 5 cửa hàng thuộc sở hữu của doanh nghiệp; tối thiểu 40 tổng đại lý kinh doanh xăng dầu hoặc đại lý bán lẻ xăng dầu hoặc thương nhân nhận quyền bán lẻ xăng dầu thuộc hệ thống phân phối của thương nhân.

Với thương nhân đầu mối kinh doanh nhiên liệu hàng không, nghị định quy định không bắt buộc phải có hệ thống phân phối nhưng phải đáp ứng thêm điều kiện về kho, phương tiện vận tải, xe tra nạp nhiên liệu, phòng thử nghiệm kiểm tra chất lượng xăng dầu theo tiêu chuẩn quốc gia, quốc tế.

Tin Cùng Chuyên Mục