Giảm 50% lệ phí trước bạ sẽ khiến thu ngân sách giảm khoảng 3.700 tỷ đồng

Anh Vũ

(Doanhnhan.vn) - Riêng năm 2019, tổng thu lệ phí trước bạ ô tô là 29.989 tỷ đồng. Việc áp dụng giảm lệ phí trước bạ sẽ làm tổng thu ngân sách 6 tháng cuối năm giảm khoảng 3.700 tỷ đồng.

Ngày 19/6, Bộ trưởng Tài chính đã ký Tờ trình Chính phủ dự án Nghị định về mức thu lệ phí trước bạ đối với ô tô sản xuất hoặc lắp ráp trong nước đến hết năm 2020. Thực hiện Nghị quyết số 84/NQ-CP ngày 29/5/2020 của Chính phủ, căn cứ quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Bộ Tài chính đã nghiên cứu xây dựng dự án Nghị định theo trình tự thủ tục rút gọn.

Giảm 50% lệ phí trước bạ sẽ khiến thu ngân sách giảm khoảng 3.700 tỷ đồng - Ảnh 1
Người mua xe sẽ được hưởng lợi nhiều nhờ chính sách giảm lệ phí trước bạ.

Bộ Tài chính cho hay dự án Nghị định này đã được gửi lấy ý kiến Bộ, ngành, địa phương, cộng đồng doanh nghiệp; gửi lấy ý kiến rộng rãi của các tổ chức, cá nhân thông qua Cổng thông tin điện tử của Chính phủ và Cổng thông tin điện tử của Bộ Tài chính. Đồng thời, dự án đã được gửi Bộ Ngoại giao, Bộ Công thương để đánh giá tính tương thích với các điều ước quốc tế có liên quan mà Việt Nam là thành viên.

Ngoài ra, trong tờ trình của Bộ Tài chính gửi Chính phủ có nêu thống kê về số thu ngân sách hàng năm từ khoản lệ phí trước bạ ô tô. Theo Bộ Tài chính, tổng số thu lệ phí trước bạ ô tô trong 3 năm gần đây lần lượt là 19.049 tỷ đồng (năm 2017), 22.593 tỷ đồng (năm 2018) và 29.989 tỷ đồng (năm 2019). Bộ Tài chính cho biết, theo đánh giá sơ bộ thì việc điều chỉnh giảm 50% lệ phí trước bạ đối với xe sản xuất, lắp ráp trong nước dự kiến tác động giảm thu ngân sách địa phương 6 tháng cuối năm 2020 ước tính khoảng 3.700 tỷ đồng.

Đến nay, Bộ Tài chính đã nhận được 47 ý kiến tham gia, trong đó 14 ý kiến tham gia của các Bộ, ngành; 27 ý kiến tham gia của các địa phương; 6 ý kiến tham gia của các hiệp hội, doanh nghiệp và tổ chức khác. Về cơ bản, các ý kiến đều nhất trí với sự cần thiết và nội dung của dự thảo Nghị định (40/47 ý kiến nhất trí hoàn toàn).

Nghị định giảm 50% phí trước bạ ô tô ra đời từ Nghị quyết số 84 của Chính phủ về việc các nhiệm vụ giải pháp tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công và đảm bảo trật tự an toàn xã hội trong bối cảnh đại dịch Covid-19.

Tin Cùng Chuyên Mục