Giảm 50% phí, lệ phí trong lĩnh vực chứng khoán từ ngày 7/5

Nam Anh

(Doanhnhan.vn) - Sẽ có 20/22 khoản phí, lệ phí trong lĩnh vực chứng khoán được giảm 50% so với quy định.

Ngày 7/5, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 37/TT-BTC Quy định mức thu, nộp phí, lệ phí trong lĩnh vực chứng khoán nhằm cấp bách hỗ trợ các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

Theo đó, kể từ 7/5/2020 đến hết 31/12/2020, có 20/22 khoản phí, lệ phí trong lĩnh vực chứng khoán được giảm 50% so với quy định.

Riêng mức thu của 2 khoản là lệ phí cấp mới, cấp đổi giấy chứng nhận hoạt động chứng khoán cho cá nhân/công ty quản lý quỹ đầu tư/công ty đầu tư và phí giám sát hoạt động chứng khoán vẫn thực hiện theo quy định cũ.

Từ ngày 1/1/2021 trở đi, phí, lệ phí trong lĩnh vực chứng khoán lại trở lại mức thu cũ.

Tin Cùng Chuyên Mục