Giãn 80.200 tỷ đồng thuế cho đối tượng bị ảnh hưởng bởi Covid-19

Bảo Minh

18:26 26/03/2020


Thuế thu nhập doanh nghiệp, giá trị gia tăng của doanh nghiệp, tổ chức, hộ gia đình trong lĩnh vực nông nghiệp, vận tải, du lịch... được đề xuất gia hạn 5 tháng.

BÌNH LUẬN

loading