Giãn lộ trình siết vốn ngắn hạn cho vay trung, dài hạn thêm 1 năm

Tỷ lệ vốn ngắn hạn cho vay trung, dài hạn hiện là 40% sẽ áp dụng đến 30/9/2021, thay vì 30/9/2020 như quy định cũ.

Ngân hàng Nhà nước vừa ban hành Thông tư số 08 có nội dung sửa đổi, bổ sung một số điều cho thông tư số 22 quy định về các giới hạn, tỷ lệ đảm bảo an toàn trong hoạt động của ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

Theo đó, việc "siết" tỷ lệ vốn ngắn hạn được sử dụng cho vay trung, dài hạn được lùi thêm 1 năm so với quy định. Cụ thể, tỷ lệ vốn ngắn hạn cho vay trung, dài hạn hiện là 40% sẽ áp dụng đến 30/9/2021, thay vì 30/9/2020 như trong thông tư số 22.

Theo quy định mới, lộ trình sau đó là giảm tỷ lệ trên về 37% từ đầu tháng 10/2021 đến hết ngày 30/9/2022, tiếp tục giảm về 34% từ đầu tháng 10/2022 đến hết 30/9/2023. Từ sau 1/10/2023 trở đi, tỷ lệ này được đưa về mức tối đa là 30%.

Trước đó, theo dự thảo thông tư sửa đổi, Ngân hàng Nhà nước cho biết việc xem xét lùi lộ trình giảm tỷ lệ vốn ngắn hạn cho vay trung dài hạn là cần thiết, tạo điều kiện cho tổ chức tín dụng hỗ trợ tốt hơn với khách hàng vay vốn phục hồi sản xuất, kinh doanh trong bối cảnh dịch Covid-19

Tin Cùng Chuyên Mục