Giãn nợ hỗ trợ các doanh nghiệp khó khăn do dịch Covid-19

Thành Trung

Tính đến thời điểm hiện tại, các tổ chức tín dụng trên địa bàn Hà Nội đã thực hiện cơ cấu lại thời hạn trả nợ cho hơn 68.500 khách hàng với dư nợ hơn 76.480 tỷ đồng.

Theo Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Hà Nội, dự kiến đến 31/12/2021, tổng dư nợ tín dụng của các tổ chức tín dụng trên địa bàn TP Hà Nội đạt 2.482.165 tỷ đồng (tăng 12,64% so với cùng kỳ năm 2020).

Trong đó, dư nợ cho vay nền kinh tế đạt 2.266.828 tỷ đồng chiếm 91,32% và tăng 13,99%, dư nợ ngắn hạn tăng 15,44%, dư nợ trung và dài hạn tăng 12,91%; dư nợ VND tăng 15,27%, dư nợ ngoại tệ tăng 2,61% so với 31/12/2020.

Giãn nợ hỗ trợ các doanh nghiệp khó khăn do dịch Covid-19 - Ảnh 1

Đến thời điểm hiện tại, trên địa bàn TP Hà Nội, các tổ chức tín dụng thực hiện cơ cấu lại thời hạn trả nợ cho hơn 68.500 khách hàng với dư nợ hơn 76.480 tỷ đồng; miễn, giảm, hạ lãi suất cho 316.628 khách hàng với dư nợ 575.000 tỷ đồng; cho vay mới lãi suất ưu đãi với doanh số lũy kế từ 23/01/2020 đến nay đạt 2.355.275 tỷ đồng cho hơn 186.133 lượt khách hàng.

Các tổ chức tín dụng tích cực thực hiện công tác quản lý rủi ro thông qua hệ thống cảnh báo sớm, kịp thời phát hiện nguy cơ và xử lý các vấn đề trong hoạt động tín dụng nhằm giảm thiểu rủi ro.

Năm 2021, các tổ chức tín dụng trên địa bàn tiếp tục triển khai thực hiện thông tư 01 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn, giảm lãi, phí, giữ nguyên nhóm nợ nhằm hỗ trợ khách hàng chịu ảnh hưởng do dịch Covid-19.

Tính đến 31/12/2021, dự kiến dư nợ cho vay nông nghiệp nông thôn đạt 205.601 tỷ đồng (chiếm 9,07%); dư nợ cho vay xuất khẩu đạt 118.328 tỷ đồng (chiếm 5,22%); dư nợ cho vay hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa đạt 435.118 tỷ đồng,(chiếm 19,2%); cho vay công nghiệp hỗ trợ đạt 52.084 tỷ đồng (chiếm 2,43%); cho vay doanh nghiệp ứng dụng công nghệ cao đạt 8.569 tỷ đồng (chiếm 0,38%); cho vay chính sách xã hội đạt 10.835 tỷ đồng (chiếm 0,48%); dư nợ cho vay theo chương trình kết nối ngân hàng - doanh nghiệp đạt 549.935 tỷ đồng.

Tin Cùng Chuyên Mục