Gỗ Trường Thành (TTF) lỗ thêm 11 tỷ đồng sau kiểm toán, cổ phiếu bị giữ nguyên diện cảnh báo

Linh An

Lý do HOSE đưa ra khi quyết định giữ nguyên diện cảnh báo với TTF là bởi lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 30/6/2023 của TTF đã lên đến âm 3.117,2 tỷ đồng.

Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM (HOSE) mới đây ra quyết định tiếp tục đưa cổ phiếu của Công ty cổ phần Tập đoàn Kỹ nghệ Gỗ Trường Thành (mã ck: TTF) vào diện cảnh báo.

Lý do là lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 30/6/2023 của TTF đã lên đến âm 3.117,2 tỷ đồng, theo báo cáo tài chính hợp nhất bán niên năm 2023.

Trước đó, báo cáo hợp nhất bán niên 2023 đã soát xét cho thấy, Công ty Gỗ Trường Thành ghi nhận lợi nhuận sau thuế lỗ thêm 11,34 tỷ đồng, về mức 39,74 tỷ đồng. Trước kiểm toán, báo cáo TTF ghi nhận khoản lỗ 28,4 tỷ đồng. 

Gỗ Trường Thành (TTF) lỗ thêm 11 tỷ đồng sau kiểm toán, cổ phiếu bị giữ nguyên diện cảnh báo - Ảnh 1

Theo TTF, nguyên nhân dẫn đến chênh lệch này do Công ty ghi nhận giảm lợi nhuận trong công ty liên kết 1,3 tỷ đồng; giảm lợi nhuận tài chính 0,8 tỷ đồng và giảm thu nhập khác 6,5 tỷ đồng.

Báo cáo sau soát xét của TTF cũng cho thấy, doanh thu thuần Gỗ Trường Thành sau soát xét đạt 716,6 tỷ đồng, giảm 38% so với cùng kỳ. Doanh thu hoạt động tài chính 11 tỷ đồng, giảm 35%. Lãi trong công ty liên doanh liên kết 4,5 tỷ đồng, gấp 5 lần cùng kỳ.

Chi phí tài chính và chi phí bán hàng cùng giảm 28% về 34 tỷ đồng và 61 tỷ đồng. Song, chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 13% lên 61 tỷ đồng. 

Năm 2023, Công ty Gỗ Trường Thành đặt kế hoạch kinh doanh với doanh thu 2.222 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ là 54 tỷ đồng. Với việc kinh doanh thua lỗ, Công ty Gỗ Trường Thành còn cách rất xa kế hoạch lãi 54 tỷ đồng trong năm 2023.

Tính đến ngày 30/6/2023, tổng tài sản của TTF ghi nhận tại 2.937 tỷ đồng, giảm 2,3% so với đầu năm. Lượng tiền, khoản tương đương tiền giảm 57,6% về 71,9 tỷ đồng. Các khoản phải thu ngắn hạn tăng lên 780,7 tỷ đồng, tăng 16,1% so với đầu năm. 

Gỗ Trường Thành (TTF) lỗ thêm 11 tỷ đồng sau kiểm toán, cổ phiếu bị giữ nguyên diện cảnh báo - Ảnh 2

Đáng chú ý, tổng nợ phải trả tính đến cuối quý II/2023 là 2.554,6 tỷ đồng, gấp 6,6 lần vốn chủ sở hữu (382,6 tỷ đồng). Tổng nợ vay dài hạn và ngắn hạn là 38,4 tỷ đồng, tăng 10% so với thời điểm ngày 31/12/2022.

Tin Cùng Chuyên Mục