Hà Đô phát hành gần 41 triệu cổ phiếu để trả cổ tức 2021, nâng vốn điều lệ lên 2.445 tỷ đồng

Giang Phạm

Với việc "tung ra" 40,7 triệu cổ phiếu, tổng giá trị phát hành của HDG ước tính là 407,6 tỷ đồng.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần tập đoàn Hà Đô (mã CK: HDG) vừa thông qua việc phát hành thêm 40,7 triệu cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021 với tỷ lệ 20%.

Nguồn vốn thực hiện đến từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên báo cáo tài chính riêng lẻ kiếm toán năm 2021 (khoảng 1.905 tỷ đồng). Thời gian phát hành dự kiến là quý II, quý III năm nay và không bị hạn chế chuyển nhượng.

Với mức giá 10.000 đồng/cổ phiếu, tổng giá trị phát hành ước tính là 407,6 tỷ đồng, nâng vốn điều lệ của công ty lên khoảng 2.445 tỷ đồng.

Trước đó vào tháng 4, công ty đã tạm ứng trả cổ tức đợt 1/2021 bằng tiền mặt, tỷ lệ 10%. Với hơn 203,8 triệu cổ phiếu đang lưu hành, doanh nghiệp đã chi hơn 200 tỷ đồng để thanh toán.

Hà Đô là tập đoàn đa ngành với 4 lĩnh vực chính gồm bất động sản, phát triển năng lượng, xây dựng và thương mại dịch vụ. Năm 2022, tập đoàn Hà Đô đặt mục tiêu doanh thu 3.703 tỷ đồng, bằng 95% so với kết quả năm 2021. Lợi nhuận sau thuế đạt 1.344 tỷ đồng, gần bằng so với năm ngoái.

Chỉ tính riêng 3 tháng đầu năm, doanh thu của HDG đạt 684 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là hơn 295 tỷ đồng, giảm lần lượt 49,5% và 26,3% so với cùng kỳ năm ngoái. 

Doanh thu HDG giảm chủ yếu là do doanh thu mảng kinh doanh bất động sản giảm mạnh từ hơn 932 tỷ đồng về gần 127 tỷ đồng. Bên cạnh đó, doanh thu xây lắp cũng giảm từ gần 77 tỷ đồng về 974 tỷ đồng. Ở chiều ngược lại, doanh thu từ thủy điện và điện mặt trời, điện gió tăng 98% lên 478 tỷ đồng. Biên lãi gộp quý này của Hà Đô có sự cải thiện, tăng từ 46,6 % lên 67,9%.

Như vậy, sau quý I, công ty đã thực hiện được 18% kết hoạch doanh thu và 22% kế hoạch lợi nhuận cả năm.

Tin Cùng Chuyên Mục