Hà Nội lập tổ công tác rà soát quy hoạch, quỹ đất phát triển nhà ở

Thành Trung

Tổ công tác sẽ tổng hợp thông tin về quy hoạch, rà soát quỹ đất phát triển nhà ở, dự án đầu tư xây dựng nhà ở, cân đối bảo đảm phù hợp các chỉ tiêu Chiến lược phát triển nhà ở quốc gia đến năm 2030 và định hướng đến năm 2045.

Theo quyết định của UBND Thành phố, Tổ trưởng Tổ công tác là ông Võ Nguyên Phong, Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội. Tổ phó thường trực là ông Luyện Văn Phương, Phó Giám đốc Sở Xây dựng. Các Tổ phó còn lại là ông Nguyễn Ngọc Tú, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư; ông Nguyễn Trọng Kỳ Anh, Phó Giám đốc Sở Quy hoạch Kiến trúc; Giám đốc Sở Tài Nguyên và Môi trường; Phó Giám đốc Sở Tài chính Nguyễn Tiến Thiết.

Tổ công tác liên ngành có trách nhiệm phối hợp với Sở Xây dựng đánh giá kết quả phát triển nhà ở trên địa bàn theo Chương trình phát triển nhà ở Hà Nội giai đoạn 2012 - 2020, qua đó xác định tồn tại, hạn chế, nguyên nhân trong công tác phát triển nhà ở đối với từng loại hình phát triển nhà ở.

Tổ công tác có nhiệm vụ đưa ra các biện pháp tháo gỡ về cơ chế, quy hoạch, đầu tư, xây dựng, đất đai, tài chính, tín dụng... để đưa vào nội dung Chương trình phát triển nhà ở TP Hà Nội giai đoạn 2021 - 2030 và định hướng đến năm 2045.

Đồng thời, tổng hợp thông tin về quy hoạch, rà soát quỹ đất phát triển nhà ở, dự án đầu tư xây dựng nhà ở; cân đối bảo đảm phù hợp các chỉ tiêu Chiến lược phát triển nhà ở quốc gia đến năm 2030 và định hướng đến năm 2045, Chương trình, Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của TP đến năm 2030; dự báo nhu cầu và các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển nhà ở giai đoạn 2021 - 2030 và định hướng đến năm 2045.

Ngoài ra, Tổ công tác cũng có nhiệm vụ góp ý xây dựng, hoàn thiện nội dung và dự thảo Chương trình phát triển nhà ở Thành phố giai đoạn 2021 - 2030 và định hướng đến năm 2045 bảo đảm sự thống nhất với định hướng Chiến lược phát triển nhà ở quốc gia giai đoạn 2021 - 2030 và định hướng đến năm 2045.

Căn cứ theo Kế hoạch phát triển nhà ở giai đoạn 2021 - 2025 đã được phê duyệt, TP Hà Nội đặt chỉ tiêu phát triển thêm 44 triệu m2 sàn nhà ở giai đoạn 2021 - 2025. Trong đó, nhà ở xã hội 1,25 triệu m2, nhà tái định cư 560.000 m2, nhà ở thương mại 19,69 triệu m2, nhà ở riêng lẻ 22,5 triệu m2. Tỉ lệ diện tích nhà ở cho thuê trong các dự án nhà ở xã hội phải đạt tối thiểu 30% tổng diện tích sàn và diện tích nhà ở bình quân toàn thành phố đạt 29,5 m2 sàn/người.

Tin Cùng Chuyên Mục