Hà Nội quy định thời gian cấp, đổi sổ đỏ trong 7 ngày làm việc

Linh Phương

Theo quyết định mới, UBND Hà Nội quy định thủ tục hành chính cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở... đơn vị liên quan giải quyết trong 7 ngày kể từ khi nhận hồ sơ.

UBND Hà Nội vừa ban hành quyết định công bố 35 danh mục thủ tục hành chính liên quan lĩnh vực đất đai thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp tỉnh, thành phố.

Trong đó, thành phố quy định với trường hợp cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, đơn vị liên quan sẽ giải quyết trong vòng 7 ngày làm việc kể từ lúc nhận được hồ sơ. 

Ngoài ra, thủ tục đăng ký và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu, thời hạn giải quyết là 15 ngày. Trường hợp phải trình UBND thành phố, thời gian giải quyết hồ sơ là 30 ngày làm việc.

Trong khi đó, các đơn vị hành chính liên quan sẽ có 8 ngày để thu hồi giấy chứng nhận đã cấp không đúng quy định của pháp luật đất đai do người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất phát hiện.

UBND thành phố cũng có thẩm quyền giải quyết thủ tục thu hồi đất do chấm dứt việc sử dụng đất theo pháp luật, tự nguyện trả lại đất đối với trường hợp thu hồi đất của tổ chức, cơ sở tôn giáo, tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.

Với danh mục 15 thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện, Hà Nội quy định lại thời gian giải quyết nhiều trường hợp liên quan đến thu hồi đất trong khu vực bị ô nhiễm hoặc nguy cơ sạt lở, sụt lún...

UBND cấp huyện cũng sẽ có thẩm quyền giải quyết với thủ tục đăng ký và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu. Thời gian giải quyết thủ tục này trong vòng 20 ngày.

Trong khi đó, UBND cấp xã sẽ chỉ có thẩm quyền xử lý một thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai liên quan đến hòa giải, tranh chấp đất đai. Với thủ tục này, cấp cơ sở phải giải quyết trong 45 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ.

Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội có trách nhiệm chủ trì, phối hợp các đơn vị có liên quan có trách nhiệm rà soát, xây dựng quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính được công bố tại quyết định này, trình Chủ tịch UBND TP phê duyệt theo quy định. 

Tin Cùng Chuyên Mục