Hà Nội yêu cầu doanh nghiệp cổ phần hoá chốt phương án xử lý nhà, đất

Thành Trung

(Doanhnhan.vn) – Các doanh nghiệp nằm trong diện cổ phần hóa trong 2020 phải hoàn thiện phương án sắp xếp, xử lí nhà, đất trước ngày 30/5 theo yêu cầu của UBND TP Hà Nội.

Đối với các cơ sở nhà, đất trên địa bàn thành phố, Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các sở, ngành kiểm tra hiện trạng quản lý, sử dụng nhà, đất. 

Đối với các cơ sở nhà, đất nằm trên địa bàn các địa phương khác, Sở Tài chính rà soát, tham mưu UBND thành phố lập phương án sắp xếp lại, xử lý gửi Bộ Tài chính để chủ trì xử lý và phê duyệt. 

Yêu cầu của lãnh đạo thành phố nằm trong kế hoạch đẩy mạnh cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước. Văn bản cũng nêu rõ, chủ tịch và tổng giám đốc các doanh nghiệp chịu trách nhiệm về nội dung, tiến độ và chất lượng báo cáo kê khai, đề xuất phương án sắp xếp lại, xử lý đối với các cơ sở nhà, đất đang quản lý, sử dụng. 

Từ nay đến cuối năm 2020, Hà Nội phải hoàn tất cổ phần hoá tại 13 doanh nghiệp, trong đó có Tổng công ty Đầu tư Phát triển UDIC (UDIC), Tổng công ty Đầu tư & phát triển nhà Hà Nội (Handico), Tổng công ty Du lịch Hà Nội (Hanoi Tourists), Tổng công ty Vận tải Hà Nội (Transerco)...

Tin Cùng Chuyên Mục