Hà Thanh Hòa - Chủ tịch HĐQT Trường Cao đẳng Y Dược Phú Thọ: “Nắm vững pháp lý để phát triển toàn diện”

Bích Hằng

Song hành với việc nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo, đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, Trường Cao đẳng Y Dược Phú Thọ luôn chú trọng công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho học sinh, sinh viên nhằm trang bị cho các em kiến thức cơ bản về pháp luật. Đây cũng là hành trang quan trọng để thế hệ tương lại phát triển toàn diện trong xu thế hội nhập và xây dựng hoàn thiện Nhà nước pháp quyền!

Nhiệm vụ then chốt…

Ban lãnh đạo Trường Cao đẳng Y Dược Phú Thọ đều nhất quán quan điểm: Công tác giáo dục pháp luật cho sinh viên các trường cao đẳng, đại học không chuyên về luật luôn được xem là vấn đề cần được quan tâm, đầu tư đúng mức nhằm đảm bảo sự giáo dục toàn diện để sinh viên không chỉ trở thành những người lao động có trình độ chuyên môn nghề nghiệp cao, vươn đến nền kinh tế tri thức mà còn là những người có kiến thức pháp luật để làm chủ bản thân và tham gia vào hoạt động xã hội, cũng như hội nhập quốc tế trong môi trường toàn cầu hóa mà không đánh mất truyền thống và văn hóa dân tộc.

Để làm được điều này, nhà trường tổ chức tuần sinh hoạt công dân đầu mỗi năm học cho tất cả học sinh, sinh viên các khoá với mục đích nâng cao nhận thức của các em về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; Cập nhật tình hình kinh tế, chính trị, thời sự trong giai đoạn hiện nay; Giúp cho học sinh, sinh viên hiểu rõ quyền lợi, nghĩa vụ, ý thức trách nhiệm công dân với vị trí là học sinh, sinh viên đang ngồi trên ghế giảng đường thông qua việc tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật; Tạo điều kiện cho các em nắm vững các quy chế công tác học sinh, sinh viên, quy định việc tổ chức đào tạo trình độ trung cấp, cao đẳng, chế độ chính sách, khen thưởng kỷ luật về công tác học sinh, sinh viên… từ đó xác định được phương hướng nhiệm vụ trong năm học nhằm đáp ứng yêu cầu đào tạo của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, của nhà trường. Việc đánh giá nhận thức cũng như hiệu quả của tuần học, kết quả của bài thu hoạch chính là căn cứ để đánh giá và làm cơ sở chấm điểm rèn luyện cho các em trong mỗi học kỳ của năm học đó.

Hà Thanh Hòa - Chủ tịch HĐQT Trường Cao đẳng Y Dược Phú Thọ: “Nắm vững pháp lý để phát triển toàn diện” - Ảnh 1

Theo đó, các hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật được nhà trường quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện hiệu quả. Căn cứ Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật số 14/2012/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 20/6/2012 và Nghị định 28/2013/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật, lãnh đạo nhà trường đã triển khai và thực hiện một số kế hoạch và hoạt động. Cụ thể, nhà trường đã ra quyết định thành lập Ban chỉ đạo An toàn giao thông; Ban chỉ đạo tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật; Phát động phong trào đảm bảo An toàn giao thông trong ngành giáo dục; Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về bầu cử; Phát động các cuộc thi tìm hiểu pháp luật do các cơ quan, ban ngành tổ chức; Thường xuyên đăng tải tin, bài, hình ảnh trên website của trường về lĩnh vực pháp luật…

 

Ban lãnh đạo Trường Cao đẳng Y dược Phú Thọ đều nhất quán quan điểm: Công tác giáo dục pháp luật cho sinh viên các trường cao đẳng, đại học không chuyên về luật luôn được xem là vấn đề cần được quan tâm, đầu tư đúng mức nhằm đảm bảo sự giáo dục toàn diện…

Bên cạnh đó, nhà trường cũng tổ chức cho 100% cán bộ, giảng viên và học sinh, sinh viên ký cam kết phòng, chống ma túy và các tệ nạn xã hội; Cam kết đảm bảo an toàn giao thông; Cam kết đảm bảo an ninh trật tự trong dịp Tết Nguyên đán… Ngoài ra, Đoàn Thanh niên, Hội sinh viên còn phát động các cuộc thi viết, hội diễn về tuyên truyền, phổ biến pháp luật thu hút 100% các lớp tham gia và đạt kết quả cao; Đồng thời tổ chức các hoạt động văn nghệ, thể dục, thể thao để hạn chế và ngăn ngừa các mặt tiêu cực, phòng, chống các tệ nạn phát sinh.

Hà Thanh Hòa - Chủ tịch HĐQT Trường Cao đẳng Y Dược Phú Thọ: “Nắm vững pháp lý để phát triển toàn diện” - Ảnh 2

Đặc biệt, nhà trường cũng phối hợp với Công an tỉnh, Công an thành phố Việt Trì Phú Thọ tổ chức những buổi tuyên truyền, phổ biến pháp luật nhằm giúp học sinh, sinh viên cập nhật thường xuyên kiến thức pháp luật, chủ động phòng chống không để học sinh, sinh viên bị dụ dỗ, lôi kéo tham gia các hội nhóm, tổ chức hoạt động trái pháp luật. Từ đó, hạn chế phải xử lý các vấn đề phức tạp về chính trị, an ninh trật tự liên quan đến học sinh, sinh viên của nhà trường, giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội của địa phương.

Đưa pháp luật vào cuộc sống!

Với học phần Pháp luật đại cương, ngoài việc học sinh, sinh viên được tiếp thu kiến thức của giáo trình, giảng viên đã lồng ghép tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho sinh viên năm thứ nhất. Trên cơ sở đó, giáo dục ý thức và lợi ích của việc tuân thủ pháp luật; Tôn vinh cá nhân, tập thể có thành tích tiêu biểu, gương người tốt việc tốt… qua đó, ý thức tổ chức kỷ luật, việc thực hiện nội quy, quy chế giảng dạy, học tập của cán bộ, giảng viên, học sinh, sinh viên nhà trường được nâng lên rõ rệt.

Nhà trường luôn chú trọng công tác tu bổ, xây dựng thư viện trường là nơi cung cấp đầy đủ tài liệu về pháp luật cho cán bộ, giảng viên và học sinh, sinh viên tham khảo. Tủ sách pháp luật được bổ sung định kỳ hàng năm đảm bảo cập nhật kiến thức, văn bản về pháp luật…

Trong lĩnh vực y tế có rất nhiều văn bản về pháp luật của Nhà nước để quy định và điều hành hoạt động y dược. Chính vì vậy, các học phần Pháp chế dược, Tổ chức quản lý y tế được đưa vào chương trình đào tạo. Ở các học phần này, học sinh, sinh viên được tiếp cận hệ thống hoá các văn bản pháp lý liên quan đến hành nghề dược ở Việt Nam như: Luật Dược; Luật Khám bệnh, chữa bệnh; Luật Bảo vệ sức khoẻ nhân dân… nhằm đáp ứng yêu cầu của thực tiễn ngành nghề khi sinh viên tốt nghiệp ra trường và bước vào con đường lập nghiệp.

Hà Thanh Hòa - Chủ tịch HĐQT Trường Cao đẳng Y Dược Phú Thọ: “Nắm vững pháp lý để phát triển toàn diện” - Ảnh 3

Với những hoạt động đồng bộ, hiệu quả, cán bộ, giảng viên, học sinh, sinh viên Trường Cao đẳng Y Dược Phú Thọ đã có ý thức, hành vi sống theo pháp luật, chấp hành nghiêm các quy chế, quy định của nhà trường, từ đó phát huy được tính tích cực, chủ động, sáng tạo trong thực hiện các nhiệm vụ được giao. Thực tế, toàn trường không có vụ việc nghiêm trọng xảy ra; Tập thể cán bộ, giảng viên, nhân viên nhà trường luôn có trách nhiệm và nghĩa vụ chủ động, tích cực, gương mẫu trong việc tìm hiểu, thực thi pháp luật.

Ban lãnh đạo Trường Cao đẳng Y Dược Phú Thọ luôn coi công tác giáo dục pháp luật cho học sinh, sinh viên là hoạt động có định hướng, tổ chức, chủ đích của các chủ thể giáo dục pháp luật, thông qua các hoạt động giáo dục chính khóa và ngoại khóa bằng các phương pháp giáo dục khác nhau. Sau khi Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình “Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp giai đoạn 2022 – 2027”,  Trường Cao đẳng Y Dược Phú Thọ càng đẩy mạnh, tăng cường và nắm bắt kịp thời các văn bản chỉ đạo để triển khai đến cán bộ, giảng viên và học sinh, sinh viên hiệu quả hơn.

Bà Hà Thanh Hòa - Chủ tịch HĐQT Trường Cao đẳng Y Dược Phú Thọ
Bà Hà Thanh Hòa - Chủ tịch HĐQT Trường Cao đẳng Y Dược Phú Thọ

100% cán bộ, giảng viên nhà trường đều nhận thức được tầm quan trọng của hệ thống văn bản pháp luật với ngành nghề đào tạo. Với chức năng của mình, lãnh đạo nhà trường luôn chỉ đạo sát sao và đẩy mạnh hoạt động này nhằm xây dựng một môi trường học tập lành mạnh, văn minh cũng như phát triển toàn diện mỗi cá nhân trong xu thế hội nhập toàn cầu.

 

100% cán bộ, giảng viên nhà trường đều nhận thức được tầm quan trọng của hệ thống văn bản pháp luật với ngành nghề đào tạo. Với chức năng của mình, lãnh đạo nhà trường luôn chỉ đạo sát sao và đẩy mạnh hoạt động này nhằm xây dựng một môi trường học tập lành mạnh, văn minh cũng như phát triển toàn diện mỗi cá nhân trong xu thế hội nhập toàn cầu…

Tin Cùng Chuyên Mục