Hậu Giang dự kiến phát triển 10 khu công nghiệp, tổng diện tích hơn 2.800ha

Giang Phạm

Trong giai đoạn 2021 - 2025, tỉnh Hậu Giang dự kiến phát triển 7 khu công nghiệp với tổng diện tích khoảng 1.884 ha, giai đoạn 2026 - 2030 phát triển thêm 3 khu công nghiệp với diện tích 926 ha.

Theo Đề án dự thảo của Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh Hậu Giang giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, tỉnh dự kiến phát triển thêm 13 khu công nghiệp với diện tích khoảng 6.148 ha.

Trong đó, riêng giai đoạn 2021 - 2025 phát triển 7 khu công nghiệp với tổng diện tích khoảng 1.884 ha. Trong giai đoạn 2026 - 2030, tỉnh dự kiến phát triển thêm 3 khu công nghiệp với diện tích 926 ha.

Quy hoạch các khu công nghiệp sẽ gắn với quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch vùng và tỉnh; chú trọng gắn quy hoạch đô thị và phân bố dân cư, hình thành mạng lưới công nghiệp - dịch vụ - đô thị hài hòa, hợp lý.  

Bên cạnh đó, tỉnh ưu tiên các khu công nghiệp đang được nhà đầu tư quan tâm, vị trí phân bố khu vực tiềm năng, thuận lợi về giao thông, tạo mạng lưới công nghiệp hỗ trợ và liên kết vùng. Đầu tư hạ tầng khu công nghiệp tính toán đến các khu dân cư, dịch vụ phục vụ cho lao động làm việc tại các khu công nghiệp,… Nhu cầu vốn đầu tư phát triển các khu công nghiệp dự kiến khoảng 85.811 tỷ đồng.

Ông Nguyễn Văn Hòa - Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh phối hợp với Sở Công thương tính toán tổng diện tích đất quy hoạch các khu công nghiệp, cụm công nghiệp tập trung; đồng thời đánh giá hiện trạng cần đóng góp các doanh nghiệp trong khu công nghiệp vào sự phát triển chung, vai trò của hạ tầng giao thông vận tải với khu công nghiệp. 

Tin Cùng Chuyên Mục