Haxaco (HAX) hoàn tất phát hành 15 triệu cổ phiếu để chuyển đổi trái phiếu với giá 12.000 đồng/đơn vị

Linh Anh

Thời gian dự kiến bàn giao cổ phiếu trong tháng 3/2023. Sau khi phát hành 15 triệu cổ phiếu, vốn điều lệ của Haxaco sẽ tăng thêm 150 tỷ đồng từ 569 tỷ đồng lên 719 tỷ đồng.

Công ty cổ phần Dịch vụ ô tô Hàng Xanh (Haxaco, mã CK: HAX) vừa công bố kết quả chuyển đổi trái phiếu mã HAXH2223001 thành cổ phiếu với tỷ lệ 12:100. Điều đó có nghĩa cứ 12 trái phiếu được chuyển đổi thành 100 cổ phiếu.

Số lượng trái phiếu chuyển đổi là 1,8 triệu đơn vị, tương đương với 15 triệu cổ phiếu. Giá chuyển đổi là 12.000 đồng/đơn vị - thấp hơn thị giá HAX trong phiên sáng 15/02/2023 quanh 16.500 đồng/đơn vị.

Ngày thực hiện chuyển đổi là 13/2. Thời gian dự kiến bàn giao cổ phiếu trong tháng 3 sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận báo cáo kết quả phát hành. Công ty sẽ hủy đăng ký trái phiếu, lưu ký và niêm yết bổ sung cổ phiếu với Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) và Sở Giao dịch chứng khoán TP.Hồ Chí Minh (HOSE).

Qua đó, vốn điều lệ của Haxaco sẽ tăng thêm 150 tỷ đồng từ 569 tỷ đồng lên 719 tỷ đồng.

Trái phiếu HAXH2223001 là loại trái phiếu chuyển đổi, không có tài sản đảm bảo, kỳ hạn 18 tháng. Lãi suất cố định 3%/năm, được thanh toán tại thời điểm chuyển đổi thành cổ phiếu hoặc tại thời điểm trái phiếu đáo hạn nếu không thực hiện chuyển đổi.

Toàn bộ số tiền thu được từ đợt phát hành (180 tỷ đồng), Haxaco dự kiến dùng để mở thêm showroom mới tại Cần Thơ, bổ sung vốn lưu động, đầu tư xây dựng….

Kết quả kinh doanh hợp nhất quý IV/2022 của HAX
Kết quả kinh doanh hợp nhất quý IV/2022 của HAX

Về kết quả kinh doanh, lũy kế năm 2022, HAX đem về 6.775 tỷ đồng doanh thu, tăng 22% so với năm 2021.

Chiếm 92% tổng doanh thu tới từ mảng kinh doanh xe, đạt hơn 6,225 tỷ đồng (tăng 20%), còn lại là doanh thu dịch vụ sửa chữa và bán phụ tùng... Lợi nhuận sau thuế là 240 tỷ đồng tăng 50% so với năm trước.

Năm 2022, Haxaco kỳ vọng tổng doanh thu đạt 5,800 tỷ đồng và lãi sau thuế gần 170 tỷ đồng, tăng lần lượt 5% và 6% so với thực hiện năm 2021. So với kế hoạch năm đặt ra, công ty vượt 23% chỉ tiêu doanh thu và vượt 44% mục tiêu lợi nhuận.

Tại ngày 31/12/2022, tổng tài sản của công ty đạt 2.578 tỷ đồng, tăng 102% so với đầu năm. Hàng tồn kho tăng 83% so với đầu năm, đa phần là xe. 

Về cơ cấu nguồn vốn, tổng nợ vay của Haxaco cuối quý IV/2022 khoảng 1.152 tỷ đồng, hầu hết là nợ vay ngắn hạn. Vốn chủ sở hữu đạt 967 tỷ đồng, trong đó bao gồm 352 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.

 

Tin Cùng Chuyên Mục