Hiệu ứng tâm lý Hawthorne và mối liên hệ với năng suất làm việc của nhân viên

Hiếu Nguyễn (Tổng Hợp)

21:00 06/11/2019


(Doanhnhan.vn) - Thí nghiệm Hawthorne mở ra vùng kiến thức mới về xu hướng hành vi con người. Khi đang tham gia một thí nghiệm, cuộc thi hay bất cứ hoạt động nào có sự giám sát, con người sẽ có xu hướng làm việc chăm chỉ và hiệu quả hơn.

'Lợi dụng' hiệu ứng Domino để tạo chuỗi thói quen tích cực trong cuộc sống của chính bạn

"Lợi dụng" hiệu ứng Domino để tạo chuỗi thói quen tích cực trong cuộc sống của chính bạn

(Doanhnhan.vn) - Việc thay đổi một hành vi, thói quen nào đó sẽ khởi động chuỗi phản ứng và thay đổi hành vi, thói quen trong nhiều việc khác. Xem thêm
BÌNH LUẬN

loading