Hiểu và góp ý về chính sách là đảm bảo lợi ích của doanh nghiệp

Tùy Phong

13:53 29/05/2018


Ở Việt Nam hiện nay, các doanh nghiệp phần nhiều vẫn còn đang mơ hồ về ảnh hưởng của chính sách công tới hoạt động doanh nghiệp. Nhưng chính sách thì lại có quan hệ rất mật thiết tới công việc kinh doanh. Chẳng hạn, việc điều chỉnh thuế nhập khẩu nguyên liệu một mặt hàng nào đó thì sẽ ảnh hưởng ngay đến trạng thái sản xuất của ngành hàng...
BÌNH LUẬN

loading