HKB báo lỗ 18 quý liên tiếp, giá cổ phiếu của công ty 'chìm sâu' dưới 1.000 đồng

Thành Trung

HKB bắt đầu thua lỗ từ Quý II/2017, sau đó chỉ lãi trở lại duy nhất vào Quý IV/2019 và duy trì tình trạng thua lỗ đến tận bây giờ.

CTCP Nông nghiệp và Thực phẩm Hà Nội - Kinh Bắc (HKB) mới công bố báo cáo tài chính hợp nhất Quý II/2024 ghi nhận doanh thu đạt 1,5 tỷ đồng, lỗ sau thuế 14,9 tỷ đồng. Đây cũng là quý thứ 18 liên tiếp công ty báo lỗ.

HKB cho biết nguyên nhân chưa thoát lỗ là vì công ty đang trong giai đoạn tái cơ cấu và sắp xếp lại nguồn vốn tín dụng với các ngân hàng nên chưa đáp ứng đủ nguồn vốn ngắn hạn để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh.

Trong Quý 2, doanh thu thuần của HKB đạt hơn 1,54 tỷ đồng (tăng gần 5% so với cùng kỳ), trừ giá vốn HKB lãi gộp 579 triệu đồng (giảm 46% so với cùng kỳ).

Doanh thu hoạt động tài chính của HKB chỉ vài trăm nghìn trong khi chi phí lãi vay 2,7 tỷ, chi phí QLDN 12,8 tỷ đồng khiến HKB chịu lỗ gần 15 tỷ đồng (cùng kỳ lỗ 14,3 tỷ đồng). 

Lũy kế 6 tháng đầu năm, HKB ghi nhận doanh thu thuần đạt gần 3 tỷ đồng và lỗ gần 30 tỷ đồng. Lỗ luỹ kế lên tới 415,5 tỷ đồng.

Tính đến 30/6/2024, tổng tài sản của HKB đạt 295,5 tỷ đồng (giảm 25 tỷ đồng so với hồi đầu năm). Trong đó, tiền và các khoản tương đương tiền hơn 1,4 tỷ đồng. Khoản lợi thế thương mại đóng góp lớn nhất vào tổng tài sản của HKB với hơn 109 tỷ đồng. HKB đang phải dự phòng khoản phải thu ngắn hạn khó đòi hơn 80 tỷ đồng.

Giá cổ phiếu HKB hiện có giá 700 đồng/cổ phiếu. Được biết, thời điểm lên sàn HKB từng được coi là điểm sáng của ngành nông nghiệp với mức giá chào sàn 15.000 đ/cp. Lĩnh vực kinh doanh cốt lõi của HKB là nông nghiệp, các sản phẩm nông nghiệp là tiêu, ngô, sắn, gạo,...

Tin Cùng Chuyên Mục