Hoàng Huy lập thêm công ty bất động sản

Quỳnh Chi

Doanh nghiệp mới thành lập sẽ có vốn điều lệ 20 tỷ đồng, dự kiến có thể tăng trong 12 tháng tới nhưng không quá 1.500 tỷ đồng.

Công ty cổ phần Tài chính Hoàng Huy (Mã CK: TCH) thông báo góp vốn thành lập công ty con với tên gọi là Công ty cổ phần Phát triển Nhà Đại Lộc. Công ty có vốn điều lệ 20 tỷ đồng, trong đó Tài chính Hoàng Huy góp 19,8 tỷ đồng, tương ứng 99% vốn cổ phần của Nhà Đại Lộc.

Mặc dù doanh nghiệp không công bố ngành nghề cụ thể, cũng như dự án mà pháp nhân mới sẽ thực hiện, nhưng nhiều khả năng doanh nghiệp mới này sẽ liên quan tới lĩnh vực bất động sản và thực hiện một dự án nhất định của TCH.

Bà Trần Thị Hoàng Hà, Tổng Giám đốc Tài chính Hoàng Huy sẽ là người đại diện quản lý phần vốn góp của công ty tại Nhà Đại Lộc. 

Tài chính Hoàng Huy cũng thông tin thêm về khả năng Nhà Đại Lộc tăng quy mô vốn điều lệ bằng tiền hoặc tài sản của Tài chính Hoàng Huy trong thời gian 12 tháng kể từ ngày thành lập, nhưng đảm bảo không vượt quá 1.500 tỷ đồng. 

Trong giao dịch gần nhất, ông Đỗ Hữu Hạ, Chủ tịch HĐQT vừa cho biết sẽ mua mua 5,5 triệu cổ phiếu TCH để tăng tỷ lệ sở hữu tại công ty này lên mức 44,32%, đưa tổng số cổ phần của nhóm liên quan đến chủ tịch Hoàng Huy quá bán. Giao dịch dự kiến được thực hiện từ ngày 24/12 đến ngày 22/1/2021 bằng phương thức khớp lệnh.

Tin Cùng Chuyên Mục