Hơn 9000 hướng dẫn viên du lịch trên cả nước đã nhận trợ cấp từ Chính phủ

Kim Dung

Tổng cục Du lịch (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) cho biết đã có 9.294 hồ sơ của hướng dẫn viên du lịch đủ điều kiện trên toàn quốc nhận được hỗ trợ từ Chính phủ với tổng số tiền gần 34,5 tỷ đồng.

Theo số liệu báo cáo tổng hợp từ các địa phương, tính đến hết ngày 24/10/2021 toàn quốc đã tiếp nhận 10.762 hồ sơ của hướng dẫn viên du lịch bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19, trong đó 9.294 hồ sơ đủ điều kiện được được các địa phương giải quyết.

Khoản trợ cấp 34,5 tỷ đồng này nằm trong gói hỗ trợ 26.000 tỷ đồng của Nghị quyết số 68/NQ-CP mà Chính phủ ban hành ngày 01/7/2021 về một số chính sách dành cho người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19. Theo đó, Chính phủ quyết định hỗ trợ một lần 3.710.000 đồng/người đối với hướng dẫn viên du lịch được cấp thẻ hành nghề hướng dẫn du lịch bị ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 trong thời gian từ ngày 01/5/2021 đến hết ngày 31/12/2021. Thời hạn tiếp nhận hồ sơ chậm nhất đến hết ngày 31 tháng 01 năm 2022.

Hướng dẫn viên du lịch cả nước nhận trợ cấp từ Chính phủ
Hướng dẫn viên du lịch cả nước nhận trợ cấp từ Chính phủ

Một số địa phương có số lượng hỗ trợ lớn nhất cả nước là: Đà Nẵng đã hoàn thành hỗ trợ cho 2.661 hướng dẫn viên với tổng số tiền là 9,87 tỷ đồng; Hà Nội đã hỗ trợ cho 1.173 hướng dẫn viên với tổng số tiền là 4,35 tỷ đồng; Thành phố Hồ Chí Minh đã hỗ trợ cho 1.528 hướng dẫn viên với tổng số tiền là 5,66 tỷ đồng; Thừa Thiên Huế đã hỗ trợ cho 912 hướng dẫn viên với tổng số tiền là 3,38 tỷ đồng; Quảng Ninh đã hỗ trợ cho 423 hướng dẫn viên với tổng số tiền gần 1,57 tỷ đồng; Khánh Hòa đã hỗ trợ cho 336 hướng dẫn viên với tổng số tiền gần 1,25 tỷ đồng; Lâm Đồng đã hỗ trợ cho 230 hướng dẫn viên với tổng số tiền là 853,3 triệu đồng; Bình Định đã hỗ trợ 206 hướng dẫn viên với tổng số tiền hơn 764 triệu đồng; Hải Phòng đã hỗ trợ 190 hướng dẫn viên với tổng số tiền gần 705 triệu đồng và Quảng Nam đã hỗ trợ 150 hướng dẫn viên với tổng số tiền là 556,5 triệu đồng.

Tin Cùng Chuyên Mục