Hợp nhất KIDO Foods, lợi nhuận sau thuế 6 tháng đầu năm của KIDO (KDC) tăng 163%

Quỳnh Chi

Tính riêng quý II/2021, KIDO nhận doanh thu 2.530 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 216 tỷ đồng, lần lượt tăng 27% và 79% so với cùng kỳ.

Tập đoàn KIDO (mã CK: KDC) đã công bố kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2021 với doanh thu thuần ước đạt 4.898 tỷ đồng, tăng 34% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, doanh thu mảng dầu ăn tăng 36%, chiếm tỷ trọng 83% tổng và ngành hàng thực phẩm tăng 22%, chiếm 17% tổng doanh thu.

Lợi nhuận gộp cũng tăng 21% so với cùng kỳ, đạt 953 tỷ đồng, trong đó lãi gộp ngành dầu ăn tăng 24,5% và ngành hàng thực phẩm tăng 16,7%. Biên lãi gộp co lại từ 21,5% xuống 19,5% do dịch bệnh trên thế giới diễn biến phức tạp làm hạn chế nguồn cung ứng hàng hóa, dẫn đến giá cả nguyên liệu đầu vào tăng cao.

Chi phí bán hàng tăng 23% lên 570 tỷ đồng trong khi chi phí quản lý giảm mạnh 83% xuống 34 tỷ đồng. Kết quả, lợi nhuận trước thuế của KIDO ước đạt 342 tỷ đồng, tăng 87% so với cùng kỳ. Lãi ròng thu về 351 tỷ đồng, tăng 163% so với nửa đầu năm ngoái.

Như vậy, tính riêng quý II/2021, KIDO nhận doanh thu 2.530 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 216 tỷ đồng, lần lượt tăng 27% và 79% so với cùng kỳ năm trước.

Việc tiến hành hợp nhất Kido Foods (KDF) vào tập đoàn từ cuối năm 2020 đã thúc đẩy doanh thu thuần của công ty mẹ KIDO 6 tháng đầu năm 2021 lên 4.451 tỷ đồng, tăng gần gấp 3 lần so với cùng kỳ. Lợi nhuận trước thuế tăng đột biến từ âm 7,8 tỷ đồng lên dương 237 tỷ đồng.

Đơn vị thành viên của tập đoàn là Dầu Thực Vật Tường An (mã TAC) cũng ghi nhận doanh thu 6 tháng tăng 36,5% lên 2.987 tỷ đồng, thực hiện 57% kế hoạch. Tuy nhiên, lợi nhuận gộp lại giảm 17,4% so với cùng kỳ, xuống 255 tỷ đồng do giá nguyên liệu đầu vào tăng cao. Lợi nhuận trước thuế đạt 106 tỷ, vẫn tăng 25% so với cùng kỳ năm trước và đạt 45,7% mục tiêu cả năm.

Trong khi đó, doanh thu thuần 6 tháng đầu năm của Vocarimex (mã VOC) lại giảm tới 46% xuống 743 tỷ đồng do không còn ghi nhận doanh thu hợp nhất từ các công ty con. Dù vây, nhờ theo dõi chặt chẽ giá nguyên liệu dầu, lợi nhuận gộp vẫn tăng 20% so với cùng kỳ lên 40 tỷ đồng.

Tin Cùng Chuyên Mục