HSBC Việt Nam lãi kỷ lục 3.100 tỷ đồng năm 2018, thu nhập bình quân nhân viên 50 triệu đồng/tháng

Minh Tâm/ Vietnamfinance

12:14 30/03/2019


Năm 2018, HSBC Việt Nam lãi trước thuế tới 3.096 tỷ đồng, tăng 39% so với năm trước đó. Tổng tài sản của ngân hàng này cũng cán mốc 100.000 tỷ đồng trong năm vừa qua. Trong khi đó, thu nhập bình quân nhân viên ở mức cao: 50,3 triệu đồng/người/tháng.

CEO HSBC Việt Nam: ‘Chọn người nhà hay người ngoài không quan trọng bằng phù hợp’

CEO HSBC Việt Nam: ‘Chọn người nhà hay người ngoài không quan trọng bằng phù hợp’

Theo ông Phạm Hồng Hải, Tổng giám đốc HSBC Việt Nam, trong các doanh nghiệp Việt Nam, có rất nhiều câu chuyện thành công về chuyển giao quyền lực cho thế hệ kế cận. Câu chuyện này tại chính HSBC Việt Nam cũng được ông cởi mở chia sẻ. Xem thêm
BÌNH LUẬN

loading